Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka ENOC zrzesza niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach naszego kontynentu. Obejmuje obecnie 39 instytucji w 32 krajach. Ich przedstawiciele spotykają się każdego roku w państwie, którego przedstawiciel obejmuje przewodnictwo w organizacji na kolejne 12 miesięcy.

Reklama

W spotkaniu biorą udział delegacje z kilkudziesięciu krajów (m.in.: Hiszpanii, Azerbejdżanu, Armenii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Danii, Gruzji, Grecji, Irlandii, Litwy, Malty, Czarnogóra, Norwegii, Słowenii, Szwecji, Holandii, Anglii, Rosji, Kosowa, Francji, Ukrainy), przedstawiciele ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy, a także przedstawiciele rządu, parlamentu i Kancelarii Prezydenta.

Witając gości w środę w Warszawie, Michalak podkreślił, że spotykają się w kraju Janusza Korczaka, który był prekursorem w dziedzinie ochrony praw dzieci i stworzył podwaliny do powołania instytucji RPD oraz stworzenia Konwencji o Prawach Dziecka. Poinformował, że na rozpoczynającym się w czwartek posiedzeniu Sejmu głosowany będzie jego wniosek o ogłoszenie 2012 r. Rokiem Janusza Korczaka. Wyraził nadzieję, że pod koniec obrad będzie mógł poinformować, że polski parlament zdecydował się ogłosić Korczaka patronem przyszłego roku.

Poparcie dla wniosku RPD wyrazili obecni w zjeździe minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka, minister edukacji Katarzyna Hall oraz minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Oczekujemy na pomyślne wieści z Sejmu, że osoba tak bliska dzieciom jak Janusz Korczak został wybrany na patrona przyszłego roku - mówiła Wóycicka. Odczytała list od małżonki prezydenta Anny Komorowskiej, w którym m.in. gratulowała Michalakowi objęcia przewodnictwa w ENOC.

Hall podkreśliła, że polski rzecznik ma duży wkład w koordynację pracy poszczególnych resortów w zakresie praw dzieci. - Tak jest w Polsce, że za pomoc dzieciom w różnych trudnych sytuacjach odpowiadają rożne ministerstwa: za dzieci umieszczone w opiece zastępczej - MPiPS, za dzieci w placówkach specjalistycznych - MEN, za te, które popadają w konflikt z prawem - resort sprawiedliwości. Ważne, abyśmy działali wspólnie, byli po tej samej stronie - po stronie praw dziecka - mówiła.

Kwiatkowski podkreślił, że RPD jest dla ministrów partnerem, który przychodzi z propozycjami konkretnych rozwiązań, dlatego dobrze się z nim współpracuje. Przypomniał, że w zeszłym roku Polska dołączyła do krajów, które zakazują bicia dzieci. - Zmieniły się nie tylko przepisy, ale przewartościowaniu uległy także relacje rodzic - dziecko - ocenił.

Zapowiedział, że jego resort przygotowuje zmiany w przepisach pozwalające na ratyfikowanie Konwencji o przeciwdziałaniu seksualnemu wykorzystywaniu dzieci i bezpośrednio po wyborach będzie mógł zająć się nimi Sejm. Zadeklarował również, że polski rząd poprze III protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka pozwalający na rozpatrywanie skargi indywidualnej.

Zjazd ENOC potrwa do piątku. W środę Michalak wręczy nagrody honorowe RPD dwójce swoich kolegów z ENOC: Peterowi Newellowi z Wielkiej Brytanii oraz Ankie Vandekerckhove. Newell jest koordynatorem Globalnej Inicjatywy na rzecz Zakończenia Stosowania Przemocy Wobec Dzieci i doradcą ENOC. Vandekerckhove była pierwszym Flamandzkim Komisarzem Praw Dzieci w latach 1998-2009, obecnie jest niezależnym ekspertem przy Radzie Europy i Unii Europejskiej, a także ENOC.

Reklama

W środę wieczorem uczestnicy zjazdu obejrzą w Teatrze Kamienica spektakl "Masz Prawo do swych praw" przygotowany przez Teatr Szkolny Łejery z Poznania. W czwartek będą mieli okazję zobaczyć przedstawienie poświęcone Irenie Sendlerowej "Life In a jar", w wykonaniu młodzieży z warszawskiego gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej.

W czwartek zaplanowano m.in. zamkniętą sesję tylko dla członków ENOC, na której Michalak przejmie funkcję przewodniczącego od Patricii Lewsley z Irlandii Północnej. Na piątek zaplanowano m.in. prezentację wyników pracy grupy roboczej ENOC poświęconej dostępowi dzieci do wymiaru sprawiedliwości.