Dziś po raz czwarty obchodzimy w Polsce międzynarodowy dzień mediacji. Z tej okazji Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z rzecznikiem praw dziecka zorganizowało wczoraj konferencję pt. „Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”. Zdaniem jej uczestników rozwiązywanie konfliktów poprzez mediacje to alternatywna forma dla procesu sądowego, jednak w Polsce niewielu ludzi korzysta z takiej możliwości. Liczba spraw rozwiązywanych poprzez mediacje rośnie, jednak te liczby są nadal zbyt małe. Przyczyną jest brak informacji na ten temat oraz brak zaufania do mediatorów. Bariery w upowszechnianiu mediacji są także związane z regulacjami i przepisami prawa. Przepisy dotyczące mediacji są obecnie w różnych kodeksach i regulują w różny sposób status mediatora. Jak podkreślił prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, są to jednak przede wszystkim bariery społeczne. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. proces wychowania i to, że nie uczymy dzieci w szkołach, jak radzić sobie z konfliktami.
Reklama