Teresa Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, oraz Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, wystosowali wspólny apel do posłów w sprawie ustawy żłobkowej. Ich niepokój budzą uchwalone przez Senat dwie poprawki, które dopuszczają zakładanie placówek opieki nad małymi dziećmi, które nie będą podlegać nowym przepisom, oraz zwalniające już funkcjonujące kluby malucha z obowiązku dostosowania się do ustawy. Zdaniem rzeczników opieka nad najmłodszymi dziećmi nie powinna podlegać zróżnicowanym i niespójnym regulacjom, zwłaszcza odnoszącym się do wymagań w zakresie bezpieczeństwa dzieci, ich zdrowia oraz pedagogicznych kwalifikacji opiekunów. Ich zdaniem takiego bezpieczeństwa nie będzie też gwarantować nałożony na rząd obowiązek corocznego monitorowania ustawy.

Reklama

WIĘCEJ www.rpo.gov.pl