Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, podpisała rozporządzenia dotyczące szkoleń dla osób, które chcą pracować jako opiekunowie dziecięcy, oraz warunków lokalowych i sanitarnych, jakie muszą spełniać żłobki i kluby dziecięce.
Reklama
Wejdą one w życie 4 kwietnia, czyli tego samego dnia, gdy zacznie obowiązywać ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235).
Pierwsze z tych rozporządzeń określa zakres programowy szkoleń dla osób, które nie mają wymaganego w ustawie wykształcenia lub wymaga ono uzupełnienia, a chcą zostać dziennym opiekunem lub opiekunem w żłobku i klubie dziecięcym. Takie szkolenia pozwolą np. osobom bezrobotnym na zmianę kwalifikacji. Z rozporządzenia wynika, że osoba ze średnim wykształceniem przed zatrudnieniem musi ukończyć 280-godzinne szkolenie, którego obowiązkowym elementem są 80-godzinne praktyki zawodowe.
Natomiast drugie z rozporządzeń dotyczy warunków sanitarnych i lokalowych, jakie muszą spełniać budynki, w których będą się mieścić żłobki lub kluby dziecięce. Określa ono normy ochrony przeciwpożarowej, które zapewnią bezpieczeństwo przebywającym w nim dzieciom. Lokal przeznaczony na żłobek lub klub musi też spełniać wymogi sanitarne.
Zgodnie z nimi ściany i podłogi powinny być pokryte łatwo zmywalnymi materiałami, a urządzenia sanitarne mieć centralną regulację mieszania ciepłej wody.
Z kolei jako zalecenia rozporządzenie wskazuje, że miejsca opieki powinny zapewniać bezpośrednie wyjście na teren zabaw, który będzie niedostępny dla osób postronnych, oraz możliwość leżakowania na werandzie lub tarasie dla niemowląt.
Spełnianie wszystkich wymagań lokalowych i sanitarnych potwierdzi pozytywna opinia wydana przez właściwego komendanta straży pożarnej oraz inspektora sanitarnego.
Michalina Topolewska