Ferie w kraju już trwają. Duża część dzieci spędzi je w górach. Wysyłając pociechę na obóz narciarski, warto wpisać do pamięci jego telefonu komórkowego numer alarmowy – 601 100 300. Ten uruchomiony przez sieć Plus numer jest podstawą Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, który obejmuje całe pasmo gór oraz Jurę Krakowsko-Częstochowską. Jest on dostępny dla klientów wszystkich sieci komórkowych, dla użytkowników Plusa bezpłatnie. Osoby zarejestrowane w tej sieci są także automatycznie przydzielane do odpowiedniego centrum koordynacyjnego. Użytkownik innej sieci przed połączeniem z ratownikiem usłyszy komunikat z prośbą o wskazanie, w jakich górach się znajduje.