Rodzic, który nie ma zasądzonych alimentów na dziecko, bo drugi z rodziców nie żyje, jest nieznany lub sąd oddalił powództwo o ich przyznanie, a jest uprawniony do zasiłku rodzinnego, może otrzymywać dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa. Wynosi on 170 zł na każde dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka niepełnosprawnego dodatek zwiększa się o 80 zł, ale wysokości dodatku też nie można zwiększyć o więcej niż 160 zł.
Reklama
To oznacza, że rodzic wychowujący samotnie zarówno dwoje, jak i czworo dzieci otrzyma dodatek w tej samej wysokości, czyli 340 zł.
– Osobom, które składają wniosek o dodatek na więcej dzieci, wydajemy decyzje odmowne, tłumacząc, że takie są przepisy – mówi Anna Żołędzka-Zawiła, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Sosnowcu.
Zdaniem Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka, art. 11a ust 3 i 4 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.) narusza pod tym względem konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Pozbawia bowiem osoby samotnie wychowujące dzieci wsparcia na trzecie i kolejne dzieci. Rzecznik chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy zasady wypłacania dodatku są zgodne z konstytucją. Ponieważ nie ma uprawnienia do złożenia takiego wniosku, wystąpił w tej sprawie do Teresy Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.
– W przypadku większej liczby dzieci wzrastają koszty utrzymania, dodatek powinien więc być przyznawany tak jak zasiłek na każde samotnie wychowywane dziecko – uważa Marta Semczuk, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Tomaszowie Lubelskim.
Marek Michalak dodaje też, że ograniczenia w wysokości przyznawanej pomocy nie ma w przypadku świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które przysługują na każde dziecko uprawnione do alimentów. Wskazuje, że dodatek i świadczenie z FA pełnią podobną funkcję, bo mają rekompensować brak alimentów, tylko że przy dodatku ich zasądzenie jest niemożliwe, a przy świadczeniu z FA rodzic ma problem z ich egzekucją.
michalina.topolewska@infor.pl