Przepisy pozwalają jednak na wytoczenie powództwa o podwyższenie alimentów nawet wtedy, gdy ojciec nie płaci i świadczenie otrzymywane jest z gminy.
Reklama
Maksymalna pomoc otrzymywana z FA nie może być jednak wyższa niż 500 zł. Nawet jeśli zasądzona renta alimentacyjna będzie wynosiła 600 czy 700 zł na dziecko, to gmina i tak nie wypłaci więcej, niż wynosi ustawowy limit.