Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega: plastelina, farbki, kleje, nadruki na koszulkach mogą zawierać niebezpieczne dla zdrowia substancje. Zbyt duże stężenie metali ciężkich – ołowiu czy chromu – może być przyczyną wielu chorób. Uczulać mogą także niektóre substancje chemiczne, np. ftalany obecne w składzie części plastikowych. Z tych powodów UOKiK radzi, aby konsumenci zwracali szczególną uwagę na skład kupowanych produktów oraz na ich termin ważności. Ostrożność należy zachować, kupując ubrania dla dzieci. Sprawdzać należy m.in., czy ozdobne elementy są przymocowane w sposób trwały i dziecko nie będzie w stanie ich odłączyć (dotyczy dzieci do lat 3). Pojawiający się na określonych wyrobach znak CE nie jest potwierdzeniem wyprodukowania na terenie Unii Europejskiej – o czym przekonanych jest błędnie wielu konsumentów. Znak CE, który możemy znaleźć m.in. na zabawkach, komputerach, radiach, telewizorach, kaskach rowerowych – oznacza, że produkt spełnia przewidziane prawem wymogi.

Reklama

WIĘCEJ www.uokik.gov.pl