Dostęp do nowoczesnych materiałów edukacyjnych to priorytet w kształceniu dzieci i młodzieży. W praktyce często okazuje się jednak, że szkół nie stać na zakup odpowiedniej liczby pomocy. Akcja portalu sluchowisko.net i firmy Oticon obejmie swoim zasięgiem 25 placówek dla niesłyszących w całej Polsce. Modele ucha wraz z pomocnymi materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli trafią do szkół w Warszawie, Bydgoszczy, Kielcach, Szczecinie, Katowicach, Lublinie czy Wrocławiu. Uczniowie z problemami słuchu z mniejszych miejscowości nie zostaną pominięci. Organizatorzy zadbali, aby modele trafiły do m.in. Otwocka, Grodziska Mazowieckiego, Olecka, Żar. Posłużą one w edukacji dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Mogą zostać również wykorzystane na szkoleniach dla rodziców, których dzieci borykają się z problemem niedosłuchu.

- Wyjaśnienie uczniom zasad pracy narządu słuchu jest zdecydowanie łatwiejsze przy użyciu trójwymiarowego modelu, którego części można wziąć do ręki, obrócić i dokładnie obejrzeć. Uczniom niedosłyszącym i głuchym model ten powinien zdecydowanie ułatwić zrozumienie przynajmniej niektórych przyczyn ich wad słuchu. Może też stanowić dla nich bodziec do podejmowania działań wspomagających pracę własnego narządu słuchu - podkreśla dr Włodzimierz Wójcik, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Naukowej w zakresie pomocy dydaktycznych do nauczania przyrody i biologii.

Sponsorem całej akcji jest producent nowoczesnych aparatów słuchowych Oticon, który w ramach misji „na pierwszym miejscu stawiamy ludzi”, wychodzi naprzeciw potrzebom osób niesłyszących. Firma systematycznie angażuje się w wiele akcji społecznych. Dzięki wsparciu firmy Oticon przeprowadzono już m.in. akcje bezpłatnego badania słuchu w domach dziecka, dystrybucji naklejek na samochody dla osób niedosłyszących, a także stworzono bezpłatny multimedialny kurs nauki języka migowego. Zakup materiałów edukacyjnych jest kolejną z zaplanowanych na 2009 rok inicjatyw.

Więcej informacji o działaniach społecznych firmy Oticon oraz o przebiegu akcji „Materiały edukacyjne dla szkół” przeczytać można na portalu społecznościowo-edukacyjnym www.sluchowisko.net .