W tym roku paniom, które nie ukończyły 35 lat i właśnie finalizują pracę nad swoimi badaniami naukowymi, zostaną przyznane trzy nagrody doktoranckie w wysokości 20 tys. zł, natomiast kobiety u progu habilitacji, które nie przekroczyły 45. roku życia, mogą walczyć o dwa stypendia habilitacyjne, każde po 25 tys. zł. Dotacje będą wypłacane w miesięcznych ratach.

Organizatorzy tłumaczą, że chcą promować młode, zdolne kobiety i zachęcić je do większego zaangażowania w badania naukowe. Uważają bowiem, że to właśnie panie mogą znacząco wpłynąć na rozwój nauki i gospodarki w naszym kraju.

Na liście Stypendiów L'Oréal przez sześć lat znalazło się 30 wybitnych badaczek z różnych ośrodków naukowych z całej Polski.

Szczegółowe informacje, a także regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie: www.lorealdlakobietinauki.pl