Urlop wychowawczy może trwać trzy lata. Nie można go jednak wykorzystać później niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia (lub 18., jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Na każde kolejne dziecko przysługuje osobny urlop wychowawczy.

§ Prawo nie zobowiązuje cię jednak do wykorzystania urlopu wychowawczego jednorazowo. Możesz go podzielić nawet na cztery części. Pamiętaj również, że urlop wychowawczy jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika, dlatego zawsze możesz go przerwać.

§ Jeśli pracodawca się zgodzi, od razu po podjęciu decyzji o przerwaniu urlopu możesz wrócić do pracy. Gdy takiej zgody nie masz, na powrót do pracy musisz zaczekać 30 dni od daty zawiadomienia pracodawcy o chęci przerwania urlopu. Po tym czasie pracodawca musi cię przyjąć.

§ Po powrocie do firmy pracodawca ma obowiązek przyjąć cię na to samo stanowisko, które zajmowałaś przed odejściem na urlop. Jeśli z jakichś przyczyn jest to niemożliwe, musi ci zagwarantować stanowisko równorzędne, odpowiadające twoim kwalifikacjom. Nie możesz też zarabiać mniej niż przed urlopem wychowawczym.

§ Ponieważ kodeks pracy nie określa, w jakiej formie pracownik powinien zawiadomić swojego pracodawcę o zamiarze przerwania urlopu wychowawczego, możesz to zrobić np. ustnie. Najlepiej jednak przedstawić swoją decyzję na piśmie opatrzonym datą złożenia. Nie będzie wówczas wątpliwości dotyczących np. terminu zgłoszenia chęci powrotu do pracy.

§ Pamiętaj również, że nie zawsze musisz przerywać urlop wychowawczy, aby dorobić do domowego budżetu. W czasie trwania tego urlopu także możesz pracować (u dotychczasowego lub innego pracodawcy). Praca nie powinna ci jednak przeszkadzać w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Gdyby pracodawca ustalił, że takiej opieki nie sprawujesz, może odwołać cię z urlopu w ciągu trzydziestu dni. Do pracy będziesz musiała wrócić w ciągu trzech dni od momentu wezwania przez pracodawcę.