Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie marki Dove, kobiety potrzebują nowej definicji piękna. Raport Dove „Prawdziwe piękno. Redefinicja” wyraźnie pokazuje, że według kobiet emocje, charakter oraz indywidualność wyrażają piękno równie silnie, jak fizyczne aspekty wyglądu, które dominują w dzisiejszej popkulturze. Zdecydowana większość kobiet uważa się za przeciętne pod względem piękna i atrakcyjności fizycznej.

Reklama

• Tylko 4% kobiet w wieku od 18 do 29 lat opisało siebie jako piękne. Najlepiej myślą o sobie Brazylijki − 6% brazylijskich kobiet opisało siebie jako piękne − najwięcej spośród obywatelek wszystkich badanych państw.

• 40% kobiet w wieku od 18 do 29 lat zdecydowanie zgadza się z tym, że nie czują się komfortowo, opisując siebie jako piękne. Porównanie wyników uzyskanych w różnych krajach wykazało, że Brytyjki częściej niż kobiety z innych państw czują się niekomfortowo, opisując siebie jako piękne. Kolejne miejsca pod tym względem zajęły Argentynki, Włoszki i Amerykanki.

• Niemal trzy czwarte kobiet (72%) ocenia swoją urodę jako przeciętną, a 69% ma takie samo zdanie o atrakcyjności fizycznej.

• Ogółem 13% kobiet uważa się za mniej piękne lub mniej atrakcyjne fizycznie niż reszta.

Reklama

• 16% wszystkich kobiet ocenia się jako nieco bardziej lub znacznie bardziej atrakcyjne fizycznie niż inne kobiety. Polki uważają się za umiarkowanie piękne. Choć powszechnie uważa się, że Polki są pięknymi kobietami, to zdecydowana większość z nich nigdy nie powiedziałaby o sobie, że są piękne.

Reklama

• 98% czuje pewien dyskomfort, myśląc o sobie, że są piękne.

• Z badań przeprowadzonych na zlecenie marki Dove wynika, że do opisania swojego wyglądu Polki częściej używają określenia „naturalny” niż „piękny”.

• Tylko 4% Polek uważa się za atrakcyjne, 8% kobiet z Polski uważa się za ładne. Żadna z Polek nie uważa, że jest piękna.

• Co ciekawe, spora grupa kobiet uważa, że mogłyby wyglądać lepiej (37%), a tylko 38% uważa, że poświęca swojej urodzie wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia.

Zdaniem kobiet, społeczeństwo w coraz większym stopniu wymaga piękna i atrakcyjności fizycznej oraz wynagradza te cechy, a piękniejsze kobiety mają w życiu lepiej.

• Niemal dwie trzecie ankietowanych zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniami, że „w dzisiejszych czasach oczekuje się od kobiet, że będą bardziej atrakcyjne fizycznie niż pokolenie ich matek” (63%) oraz że „społeczeństwo oczekuje od kobiet, aby poprawiały swoją atrakcyjność fizyczną” (60%).

• Ponad połowa kobiet uważa, że kobiety atrakcyjne fizycznie są bardziej cenione przez mężczyzn.

• Presję społeczną wzmacnia sposób postrzegania roli mężczyzn w kreowaniu standardu piękna. Ponad połowa kobiet (59%) zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że „kobiety atrakcyjne fizycznie są bardziej cenione przez mężczyzn”.

Według Polek biorących udział w badaniach, nie istnieje jasno określony ideał piękna, a kobieta może być piękna w każdym wieku.

• Piękno kobiety jest pojęciem raczej szeroko definiowanym − Polki w swych opiniach nie ograniczają definicji kobiecego piękna wyłącznie do ładnego wyglądu.

• Trzy spośród czterech Polek zdecydowanie zgadzają się z poglądem, że „kobieta może być piękna w każdym wieku”, jak też z tym, że „nawet kobieta, która nie ma idealnej urody, ale za to ma ciepłą osobowość, może być piękna”.

• Niezmiennie jednak idealne piękno według respondentek musi być związane zarówno z atrakcyjnością wizualną, jak i atrakcyjną osobowością (pięknem wewnętrznym).

Kobiety czują się piękne zależnie od swoich osobistych doświadczeń, nie zaś od czynników zewnętrznych.

Tym, co sprawia, że Polki czują się piękne, jest przede wszystkim, zgodnie z ich deklaracjami, poczucie bycia kochaną. Oprócz tego, aby poczuć się piękną, potrzebujemy czuć się szczęśliwą, spełnioną w związku i w życiu codziennym – robić coś, co kochamy, a niekoniecznie potrzebujemy dbania o własną urodę (fryzjer, kosmetyczka czy nowy strój).

• Według Polek, pozytywna reakcja partnera i komplementy zarówno z ust mężczyzn, jak i kobiet to istotny czynnik wpływający na własne poczucie piękna. Reakcja partnera jest często wymieniana jako najważniejszy czynnik wpływający na poczucie piękna. Ta reakcja, zdaniem respondentek, może być werbalna (komplement, miłe słowo) albo niewerbalna (uśmiech, zmiana zachowania). Taka reakcja działa skutecznie nawet w sytuacjach własnej negatywnej oceny.

• Co istotne, komplement odnosi skutek bez względu na stopień znajomości z daną osobą i jej płeć, a szczególnie cenione są komplementy od przyjaciółek/koleżanek, bo jeśli już kobieta mówi innej kobiecie komplement, to musi być on bezinteresowny i prawdziwy.

• Kluczowe w odczuwaniu piękna jest dla kobiet także dbanie o siebie. Nic więc dziwnego, że zabiegi pielęgnacyjne są jedną z podstawowych metod stosowanych przez kobiety, które chcą się czuć piękne.

Wygląd zewnętrzny jest jednym z podstawowych elementów tworzących kobiece piękno. Jednak w opinii większości respondentek piękno wewnętrzne jest warunkiem wystarczającym, by określić osobę jako piękną.

• Według Polek biorących udział w badaniu, atrakcyjność zewnętrzna to przede wszystkim: zadbany wygląd, zdrowa cera, duże oczy, długie rzęsy, zdrowe, lśniące, długie włosy, regularne rysy twarzy, piękny zapach, tajemnicze, przyciągające spojrzenie, proporcjonalna figura, pełne kształty (brak akceptacji dla bardzo szczupłej sylwetki), odpowiedni strój, elegancki, dopasowany do figury.

• Polki biorące udział w badaniu pod pojęciem „piękno wewnętrzne” rozumieją: delikatność, naturalność, subtelność, zmysłowość, otwartość, inteligencję i pewność siebie.

Upowszechnienie się idei piękna w połączeniu z ograniczeniem, jakie niesie jego ideał, jest powodem udręki dla wielu kobiet − tych młodszych i tych starszych − które szukają sposobu na osiągnięcie cech estetycznych uznawanych obecnie za piękne. Wyniki raportu jasno pokazują, że czas skończyć z ograniczeniami wizerunku piękna. Piękno jest różnorodne, a ludzkie oko cieszą nowe bodźce i świeże źródła inspiracji. Zwiewna sylwetka i nordyckie rysy nie stanowią jedynej manifestacji piękna. Trzeba zacząć na ten temat rozmawiać i na nowo cieszyć się autentycznym, różnorodnym ludzkim pięknem.

>>> ZOBACZ RÓWNIEŻ!