W przedziale wiekowym 25 – 64 lat w całej UE w 2010 r. zatrudnionych było 63,8 proc. kobiet oraz 77,5 proc. mężczyzn (różnica 13,7 pkt proc.). W przypadku najniższego wykształcenia różnica we wskaźnikach zatrudnienia mężczyzn i kobiet w UE wzrasta do 21,9 pkt proc., z kolei w przypadku wykształcenia wyższego wynosi tylko 6,8 pkt proc.

W Polsce zatrudnionych jest 60,1 proc. kobiet w wieku 25 – 64 lat oraz 74,3 proc. mężczyzn. W przypadku niskiego wykształcenia (poniżej liceum) wskaźniki te wynoszą odpowiednio 30,9 oraz 49,6 proc. W przypadku osób w tym wieku z wykształceniem wyższym zatrudnionych jest 81,9 proc. kobiet i 88,8 proc. mężczyzn.

Eurostat wyliczył też, że w całej UE w 2011 r. było 257 mln kobiet i 245 mln mężczyzn, czyli na 100 mężczyzn przypada średnio 105 kobiet. W Polsce na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet, na Łotwie – aż 116, a na Litwie – 115. Niemal wyrównane proporcje są w Szwecji i na Cyprze, niewielką przewagę kobiet odnotowano na Malcie, w Luksemburgu, Irlandii, Danii, Grecji i Holandii (nie więcej niż 102 kobiety na 100 mężczyzn).

>>> CZYTAJ TAKŻE: Jakich mężczyzn pragną kobiety? Wcale nie tych męskich!