Dr Clive Wood bada dlaczego ludzie, którzy z optymizmem patrzą w przyszłość wydają się zdrowsi i żyją dłużej. Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań wykazały, iż osoby z optymistycznym podejściem do życia cieszą się lepszym samopoczuciem aniżeli pesymiści.

Reklama

PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ

Powody, dla których optymiści żyją dłużej są przedmiotem badań nowego 10-tygodniowego kursu na Uniwersytecie w Cardiff. Okazuje się, że każdy może wziąć w nim udział, ponieważ nie potrzeba większych kwalifikacji.

Co więc według tego toku myślenia czyni człowieka szczęśliwszym? Zaskakujące ale bynajmniej nie chodzi o dobra materialne. Nabycie większej ilości rzeczy daje krótkoterminowe szczęście i wkrótce wszystko wraca do stanu wcześniejszego. Badania wykazały, że uczucie szczęścia daje wdzięczność. Drugie ważne źródło szczęścia związane jest z relacjami z innymi ludźmi. Jednak nie chodzi tu o znajomości z tzw. pseudo-przyjaciółmi. Kilka stałych relacji z kimś naprawdę bliskim jest potrzebne.

W POSZUKIWANIU SENSU

Poszukiwanie sensu życia może wydawać się nieco abstrakcyjne, jednak oznacza odkrywanie czegoś co dawać nam będzie motywację do wstania z łóżka. Jednym z nieoczekiwanych wyników ostatnich prac w psychologii pozytywnej jest fakt, że uprzejmość, dobroć i chęć szczerej pomocy pozwala osiągnąć stan szczęścia. Ludzie, którzy doświadczają wielu pozytywnych emocji mają większą odporność.

Czy jednak możliwe jest przyzwyczajenie ludzi do szczęścia? Odpowiedź brzmi: tak. Szczęście zależy od genetyki zupełnie podobnie jak to jaki masz wzrost. Doczekaliśmy się chwili kiedy zaczyna rozwijać się nauka o szczęściu.