Badania nastroju, które zawsze przysparzały naukowcom wiele problemów, teraz okazały się łatwiejsze dzięki portalom społecznościowym. Jak podaje portal KopalniaWiedzy.pl, Amerykańscy badacze z Uniwersytetu Cornela zauważyli, że w postach wstawianych przez użytkowników Twittera, da się zauważyć, w jakim znajdują się oni nastroju. Po analizie informacji zamieszanych na portalu przez 2,4 mln osób z 84 krajów udało się stworzyć obraz tego, jak kształtuje się na strój w zależności od pory dnia oraz dnia tygodnia.

Po analizie wyników badań psychologów dało się zauważyć, że nastrój użytkowników portalu każdego dnia kształtuje się w podobny sposób, bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, czy wolny od pracy. Statystycznie więc, rozpoczynamy dzień z pozytywnym nastrojem, w okolicach południa ulega on pogorszeniu, by znów poprawić się pod wieczór. Taki rozkład powtarzał się również w weekendy, jednak w dni wolne od pracy badani wykazywali generalnie lepszy nastrój niż w ciągu prącego tygodnia.

"Zauważyliśmy, że bez względu na dzień tygodnia rytm nastroju pozostaje taki sam, co sugeruje wpływ czegoś związanego z biologią lub ze snem [zegarem biologicznym]. Różnica między dniami roboczymi a weekendami ma związek z przeciętnym nastrojem, który w weekendy jest po prostu wyższy. Sam kształt wykresu jest jednak identyczny przez cały tydzień. Nawet w obliczu różnych wymogów społecznych i kulturowych wyniki są stałe na przestrzeni dni." - tłumaczy autor badania cytowany przez portal KopalniaWiedzy.pl.

Badacze zauważyli także, że kluczową kwestią dla naszego nastroju jest długość dnia rozumiana jako czas od wschodu do zachodu słońca. Przy czym ilość promieni słonecznych na jakie jesteśmy wystawieni nie ma znaczenia, liczy się jedynie czas, przez który one do nas docierają, czyli niejako stosunek dnia do nocy.