Internet znów okazał się przydatnym narzędziem. Tym razem jego możliwości wykorzystane zostaną, aby przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Osoby, które pomagają ofiarom walczyć z tym problemem będą mogły skorzystać z rad pracowników Pogotowia "Niebieska Linia" Intytutu Psychologii Zdrowia. Do dyspozycji uczestników pozostaje 50 godzin konsultacji w formie indywidualnej lub grupowej superwizji online, które odbywają się za pośrednictwem internetowych komunikatorów głosowych (np. Skype).

Umiejętność działania w trudnych przypadkach, wiadomości z zakresu prawa i administracji związane ze stosowaniem przemocy, systemowe metody rozwiązywania typowych problemów, to tematy, do których często trudno jest dotrzeć, a lektura materiałów nie zastąpi rozmowy z ludźmi, którzy mają doświadczenie w podobnych sytuacjach. Chcąc umożliwić skuteczniejsze działanie wobec przemocy w rodzinie mazowieckie pogotowie "Niebieska linia" stworzyło projekt superwizji online.

Program ma umożliwić osobom, które na co dzień pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poszerzenie kompetencji. Superwizje odbywają się od początku sierpnia do połowy października.