Przesłuchiwanie najmłodszych, realizacja zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc fizyczna, psychiczna i wykorzystywanie dzieci – m.in. te tematy będą poruszane podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Odbędzie się ona w dniach 24 – 25 października w Warszawie. Spotkanie ma na celu edukację profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych. Z przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje badań wynika, że w ciągu ostatniego roku połowa badanych doświadczyła przemocy psychicznej (wyzwisk, poniżenia) ze strony osób dorosłych, 17 proc. młodych ludzi co najmniej raz zostało uderzonych przez dorosłego, a 8 proc. badanych doświadczyło w dzieciństwie wykorzystywania seksualnego. Dzieci nie potrafią same się obronić, dlatego ważne jest, aby dorośli potrafili zauważać problem i odpowiednio reagować.
Reklama
WIĘCEJ www.fdn.pl