Banki określają zwykle wiek kredytobiorcy, do którego musi on spłacić kredyt. Większość z nich pozwala na spłacanie kredytu do 65. lub 70. roku życia. Są jednak i takie, które podniosły ten próg do 80. roku życia, a niektóre w ogóle nie określają górnej granicy wieku.
Banki traktują swoich klientów indywidualnie i mogą udzielić starszej osobie nawet dużej pożyczki, pod warunkiem że uzyskają odpowiednie zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczeniem mogą być np.:
- weksle in blanco
- hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
- polisa na życie i poręczenie osób trzecich (w przypadku starszych klientów banki często wymagają aż trzech żyrantów) - hipoteka na nieruchomości, na którą zostanie udzielony kredyt.

Banki chętniej udzielają również kredytu, gdy klient posiada własny wkład. Im jest on większy, tym łatwiej uzyskać kredyt.
Jeśli akceptowany przez bank okres kredytowania okaże się dla kredytobiorcy za krótki, rozwiązaniem może być zaciągnięcie pożyczki wspólnie z młodszą osobą. Bank weźmie wówczas pod uwagę wiek młodszego kredytobiorcy i wydłuży okres spłaty.
Długi termin kredytowania proponuje np. działający w Polsce oddział szwedzkiego Handelsbanken, oferującego kredyty pięćdziesięcioletnie. Zgodnie z polityką banku taki kredyt mogą spłacać spadkobiercy kredytobiorcy.Sprawdź, który bank udzieli Ci kredytu

Jeśli masz wymaganą zdolność kredytową, możesz liczyć na pożyczkę, gdy spłacisz ją do określonego wieku lub bez względu na to, ile masz lat.
- PKO BP - maksymalny wiek to 70 lat.
- BPH - kredyt gotówkowy - brak górnej granicy wieku kredytobiorcy;
kredyt hipoteczny - do 70 lat.
- KREDYT BANK - bez ograniczeń wiekowych.
- BGŻ - kredyt gotówkowy - do 75 lat; hipoteczny - do 65 lat. Gdy okres kredytowania przekroczy ten wiek, konieczna jest polisa na życie.
- BZ WBK SA - nie ma górnej granicy wieku w przypadku kredytów gotówkowych; przy hipotecznych - do 70 lat.