Zobacz, komu możesz pomóc:

1. Fundacja "Akogo?"

Organizacja założona przez Ewę Błaszczyk. Jej celem jest wybudowanie w Polsce specjalistycznej kliniki dla dzieci po urazach neurologicznych, wymagających długiej, intensywnej i drogiej rehabilitacji. Od początku istnienia fundacja wspiera oddział neurologii, a przede wszystkim rehabilitacji neurologicznej, przy którym ma powstać klinika (Centralny Szpital Dziecięcy).

Adres: ul. Podleśna 4,
01-673 Warszawa,
Tel.: (0 22) 832 19 13
www: www.akogo.pl
Konto: 02 1090 1056 0000 0000 0612 10002. Fundacja "Mimo wszystko"

Fundacja założona przez aktorkę Annę Dymną. Od trzech lat pomaga osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji i poszukiwaniu pracy. Organizuje i współorganizuje imprezy integracyjne, aukcje, konferencje; współpracuje ze środowiskiem medycznym i innymi organizacjami pozarządowymi. Funduje stypendia, dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne, kupuje leki, organizuje pomoc materialną oraz koordynuje pracę wolontariatu.

Adres: ul. Balicka 12A/5B
30-149 Kraków
Tel.: (0 12) 422 69 03
Czytaj więcej: www.mimowszystko.org
Konto: Bank WBK 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
lub ING Bank Śląski 70 1050 1445 1000 0022 7599 1459


3. Fundacja "Cała Polska czyta dzieciom"

Organizacja została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego oraz moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne (kampanie społeczne), organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.


Adres: ul. Nowoursynowska 89 B
02-797 Warszawa
Tel.: (0 22) 648 3891, (0 22) 648 3892
e-mail: fundacja@cpcd.pl
www: www.calapolskaczytadzieciom.pl
Konto: 97 11401010 0000 26501800 1003
4. Fundacja "Warszawskie Hospicjum dla Dzieci" (WHD)

Organizacja założona przez dr hab. n. med. Tomasza Dangela. Misją Fundacji jest wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie. Fundacja organizuje pomoc finansową i rzeczową. Prowadzi również działalność wydawniczą i naukową.

Adres: ul. Agatowa 10
03-680 Warszawa
Tel.: (0 22) 678 16 11, 678 17 11, faks: (0 22) 678 99 32
www: http://www.hospicjum.waw.pl
e-mail: poczta@hospicjum.waw.pl
Konto: 33 1240 1082 1111 0000 0428 2080
5. Fundacja im. 120-lecia TOZ-u

Fundacja prowadzi schronisko w Milanówku. Celem działania schroniska jest przede wszystkim zapewnienie opieki zwierzętom, których właściciele zmarli. Znaczną część podopiecznych stanowią zwierzęta w podeszłym wieku, które w schronisku często dożywają sędziwych lat. Prezesem Fundacji jest znana i lubiana aktorka Krystyna Sienkiewicz.

Adres: ul. Pilicka 13 m 1
02-629 Warszawa
Tel.: (0 22) 724 82 05, 607 58 47 63
www.milanowek.schronisko.net
Konto: 82 1020 1068 0000 1802 0000 1891