Zgodnie z badaniami CBOS-u, nie tolerujemy zdrady w małżeństwie lub w stałym związku. I w tym miejscu rodzi się pytanie: czy oznacza to, że jak ognia unikamy skoków w bok? To pytanie lepiej zostawić bez odpowiedzi.

Reklama

Okazuje się także, że jesteśmy narodem pielęgnującym więzi rodzinne. Ostrym sprzeciwem reagujemy na sam pomysł oddania któregoś z rodziców do domu spokojnej starości. To dobra wiadomość, która każe sądzić, że większość z nas, mając na względzie dobro matki i ojca, jest w stanie się dla nich poświęcić.

Co jeszcze wywołuje u nas zdecydowaną niechęć? Orientacja seksualna, względem której Polacy zawsze wykazywali brak tolerancji, czyli homoseksualizm.

Z dezaprobatą Polaków - choć już nie z tak silnym potępieniem - spotykają się: flirtowanie z osobą trzecią będąc w małżeństwie lub w stałym związku (bezwzględne potępienie - 38 proc.) oraz przerywanie ciąży (41 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 1-4 lutego 2008 roku na reprezentatywnej (1137 osób), losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.