Takie wnioski przedstawiono w najnowszych badaniach opublikowanych w The Journal of Sexual Medicine. Profesor Morten Frish z Statens Serum Institut, który przebadał ponad 5 i pół tysiąca kobiet i mężczyzn wykrył związek pomiędzy kilkoma czynnikami niezdrowego trybu życia a zaburzeniami w życiu seksualnym.

Wśród osób badanych, którzy wykazywali niezdrowe przyzwyczajenia, ryzyko braku partnera seksualnego wzrosło u 78% mężczyzn i 91% kobiet. Badani prowadzący niewłaściwy tryb życia, którzy posiadali partnerów seksualnych znacznie częściej wykazywali dysfunkcje w życiu erotycznym niż osoby o zdrowych przyzwyczajeniach.

Największym zagrożeniem dla satysfakcjonującego życia erotycznego okazały się narkotyki. U badanych mężczyzn zażywających twarde narkotyki, ryzyko problemów z erekcją wzrosło aż o 800%. Natomiast wśród kobiet zażywających haszysz, aż trzykrotnie wzrasta prawdopodobieństwo anorgazmii, czyli trudności bądź całkowitej niezdolności do osiągnięcia orgazmu podczas stosunku seksualnego.

"Mamy nadzieję, że te badania pomogą w przyszłości w poradnictwie osobom prowadzącym niezdrowy tryb życia" - podsumowuje Profesor Frish. "Wiedza o tym, jakie konsekwencje dla życia seksualnego mogą mieć niezdrowe nawyki, powinna pomóc osobom, które takowe wykazują w rzuceniu palenia, ograniczeniu spożycia alkoholu, wykonywaniu ćwiczeń fizycznych czy podjęciu decyzji o zmniejszeniu wagi ciała."

Irwin Goldstein, redaktor naczelny The Journal of Sexual Medicine podkreśla, że czynniki niezdrowego trybu życia, których dotyczyło badanie to kwestie, które są całkowicie zależne od nas samych a wiedza na temat związanych z nimi zagrożeń powinna pomóc w zadbaniu o satysfakcję w życiu seksualnym.

"Istnieje wiele czynników mogących powodować zaburzenia seksualne, wliczając te, znajdujące się poza naszą kontrolą, jak leczenie nowotworowe czy różnego rodzaju obrażenia" - wyjaśnia Irwin Goldstein. "Jednak tryb życia, jaki prowadzimy czy zażywanie narkotyków, to indywidualny wybór każdego z nas. Każdy człowiek może zmienić swój styl życia, zwłaszcza w zakresie diety, ćwiczeń fizycznych czy zażywania substancji uzależniających, które hamują potencjał seksualny, tak, by mógł cieszyć się pełną sprawnością seksualną."