W sondażu przeprowadzonym na próbie reprezentatywnej populacji w wieku od 15 do 44 lat okazało się, że w najmłodszej grupie wieku (15-24 lata) 27 procent mężczyzn i 29 procent kobiet podało, iż nie miało żadnego kontaktu seksualnego.

W poprzednim analogicznym sondażu, przeprowadzonym w 2002 r., tylko 22 procent mężczyzn i tyleż samo kobiet w tej samej grupie wieku przyznało się, że nie mieli jeszcze takich kontaktów.

Sondaże, nazwane "National Survey of Family Growth" (Krajowy Przegląd Przyrostu Rodziny), prowadzi się co kilka lat od 1973 roku na zamówienie Ministerstwa Zdrowia i Usług Socjalnych.

Działacze kampanii na rzecz zapobiegania ciążom nieplanowanym i ciążom nastolatek uważają, że wyniki sondażu świadczą, iż młodzież pozytywnie odpowiada na apele o opóźnianie rozpoczęcia życia płciowego.

Dowodzi tego - ich zdaniem - także spadek liczby ciąż nastolatek o 40 procent od lat 90. XX wieku (do czego przyczynia się także promowanie używania prezerwatyw).