Dzieci w całej UE będą szybciej otrzymywać świadczenia alimentacyjne w przypadku rozpadu rodziny – tak wynika z nowych unijnych przepisów, które obowiązują od kilku dni.

Reklama

Liczbę międzynarodowych par żyjących w UE szacuje się na 16 mln. Rocznie dochodzi do 1 mln rozwodów, dlatego coraz więcej rodzin staje wobec konieczności dochodzenia świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy jeden z rodziców żyje za granicą i odmawia pomocy finansowej.

Nowe przepisy ustanawiają ogólnounijny system ułatwiający dochodzenie świadczeń alimentacyjnych, tak by rodzice, którzy nie pozostali przy dziecku, nie mogli dłużej uchylać się od swoich zobowiązań.

Więcej na www.ec.europa.eu.