1. Skrót HIV oznacza: Human Immunodeficiency Virus (ang. ludzki wirus upośledzenia odporności)
Prawda

2. HIV to co innego niż AIDS.
Prawda
AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności (ang.: Acquired Immunodeficiency Syndrome) jest końcowym stadium choroby będącej skutkiem zakażenia HIV

3. Osoba zakażona wirusem HIV to osoba seropozytywna (HIV +)
Prawda
Po przedostaniu się do organizmu wirus HIV atakuje komórki krwi odpowiedzialne za walkę z chorobą. (…) Osoba zakażona wirusem HIV jest seropozytywna (HIV +).

4. Wirusem HIV można zakazić się tylko w jeden sposób.
Fałsz
Wirusem powodującym AIDS można zakazić się tylko na trzy sposoby.

5. Wirusem powodującym AIDS można zakazić się w czasie stosunku seksualnego bez zabezpieczenia z osobą zakażoną.
Prawda
Najczęstszą przyczyną zakażenia jest współżycie seksualne bez zabezpieczenia.

6. Wirusem powodującym AIDS można zakazić się przez pocałunek.
Fałsz
Nie istnieje ryzyko zakażenia wirusem HIV przez pocałunek, dotyk, przytulanie się.

7. Wirusem powodującym AIDS można zakazić się poprzez ukąszenie komara.
Fałsz
Owady takie jak komary i pająki nie przenoszą wirusa powodującego AIDS.

8. Wirusem powodującym AIDS można zakazić się używając ostrych przedmiotów (igły, żyletki, itp.) zanieczyszczonych krwią osoby zakażonej.
Prawda
Zarazić można się poprzez transfuzję zakażonej krwi, używanie wspólnych igieł do podawania narkotyków, igieł do przekłuwania lub tatuażu lub ostrych przedmiotów zanieczyszczonych krwią osoby zakażonej. Ważne jest, aby takie przedmioty i igły były używane tylko jeden raz.

9. Wirusem powodującym AIDS można zakazić się podczas codziennych kontaktów z osobą seropozytywną w pracy lub przez dotyk.
Fałsz
Nie można zakazić się HIV przez dotyk.

10. Do przeniesienia zakażenia HIV z matki na dziecko może dojść podczas ciąży, porodu lub po porodzie podczas karmienia piersią. Prawda „Zakażenie HIV przenosi się również z matki na dziecko podczas ciąży, porodu lub po porodzie podczas karmienia piersią.”

11. Użycie prezerwatywy podczas stosunku płciowego zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem powodującym AIDS.
Prawda
Należy koniecznie zabezpieczać się przed zakażeniem używając prezerwatyw.

12. Prezerwatywy dla kobiet nie istnieją.
Fałsz
Trzeba koniecznie zabezpieczyć się przed zakażeniem stosując we właściwy sposób środki zapobiegawcze, takie jak prezerwatywy dla mężczyzn lub kobiet.

13. Jedynym sposobem stwierdzenia lub wykluczenia zakażenia wirusem HIV jest wykonanie testu.
Prawda
Wykonanie testu jest jedynym sposobem, aby upewnić się czy mężczyzna, kobieta lub dziecko są seropozytywni.

14. Do przeprowadzenia testu HIV wystarczy próbka krwi.
Prawda
Test na obecność wirusa HIV wymaga jedynie pobrania próbki krwi.

15. Przy użyciu dostępnych obecnie leków jest możliwe zupełne wyleczenie AIDS.
Fałsz
Obecnie dostępne metody leczenia zwiększają szansę na dłuższe życie i pozwalają na poprawę jego jakości, jednak nie powodują całkowitego wyleczenia.

16. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia można ograniczyć ryzyko przeniesienia zakażenia HIV z matki na dziecko w czasie porodu.
Prawda
Jeśli kobieta zakażona HIV zdecyduje się na macierzyństwo, powinna zasięgnąć informacji u swojego lekarza o dostępnych sposobach leczenia, które pozwolą na ograniczenie ryzyka przeniesienia zakażenia na dziecko.

17. W trakcie odpowiedniej terapii osoby seropozytywne (HIV+) nie są zakaźne.
Fałsz
Bądź ostrożny i zachowaj wszystkie środki ostrożności. Nawet jeśli zakażona osoba leczy się, może w dalszym ciągu zakażać inne osoby.

18. W trakcie czesania włosów osoby seropozytywnej fryzjer nie musi obawiać się zakażenia wirusem HIV.
Prawda
Nie można zakazić się wirusem HIV przez dotyk.

19. Narzędzia zanieczyszczone krwią (np. nożyczki) wystarczy zdezynfekować przemywając je ciepłą wodą z mydłem.
Prawda
Aby uniknąć zakażenia po kontakcie z krwią zakażonej osoby wystarczy umyć ręce i zanieczyszczone przedmioty ciepłą wodą z mydłem.

20. Osoby chore na AIDS, które stosują odpowiednie leczenie, mogą prowadzić normalne życie prywatne i zawodowe.
Prawda
Z wirusem HIV można normalnie funkcjonować, pracować i żyć w społeczeństwie.

21. Osoby żyjące z HIV lub chore na AIDS powinny być izolowane od społeczeństwa.
Fałsz
Osoby seropozytywne należy traktować z szacunkiem i zrozumieniem oraz okazywać im wsparcie.