Marzec był pierwszym miesiącem aktywności 211 gmin z 6 województw i dzielnic Warszawy, które w ramach konkursu Zdrowa Gmina zachęcały swoich mieszkańców do przeprowadzania bezpłatnych badań profilaktycznych – mammografii, cytologii i kolonoskopii. Najwyższy wzrost zgłaszalności, który w marcu na badania mammograficzne wyniósł 18,6% i cytologiczne - 11,3%, odnotowała Gmina Domanice z województwa mazowieckiego. Gmina, która do końca sierpnia odnotuje najwyższy wzrost frekwencji na badania, będzie miała największe szanse na wygranie 100 tysięcy złotych.

Reklama

Z 211 uczestników konkursu Zdrowa Gmina najwyższą zgłaszalnością na badania mammograficzne i cytologiczne, które odpowiednio wyniosły na koniec marca 65,3% i 52,8%, może się pochwalić się Gmina Paprotnia z województwa mazowieckiego – zwycięzca z pierwszej edycji konkursu. Jednak w ciągu ostatniego miesiąca najwyższy wzrost frekwencji na badania skryningowe odnotowała Gmina Domanice, aż 18,6% na mammografię i 11,3% na cytologię.

Spośród 6 województw biorących udział w konkursie najwyższy średni wzrost zgłaszalności na badania w kierunku wykrywania raka piersi odnotowało województwo opolskie – 3,75%, a w kierunku raka szyjki macicy województwo lubelskie – 0,52%. Organizatorzy konkursu jeszcze przez 5 miesięcy będą monitorować statystyki zgłaszalności na badania skryningowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.

- Cieszę się, że już w pierwszym miesiącu zmagań gminy zanotowały tak wysoki wzrost frekwencji na badania” – mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, która jest organizatorem konkursu Zdrowa Gmina. - To potwierdza, że zaangażowanie gmin w budowanie świadomości prozdrowotnej wśród mieszkańców może być skuteczne i przynieść widoczne rezultaty. Wierzymy, że w tej edycji konkursu Zdrowa Gmina, zgłaszalność będzie jeszcze wyższa niż podczas jej pilotażu, a z badań skorzysta co najmniej 30 tys. osób więcej– dodaje.

Do 30 czerwca 2011 r. gminy biorące udział w konkursie są zobowiązane do przesłania autorskich opisów projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej w konkursie, tj. 100 000 zł. Na podstawie analizy statystyk zgłaszalności w gminach, które nadeślą projekty programów, Jury konkursu określi próg kwalifikujący do drugiego etapu, gdzie zostaną wyłonione trzy najlepsze gminy. Zwycięzcy otrzymają tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody finansowe (I miejsce – 100 000 zł, II miejsce – 50 000 zł, III miejsce – 25 000 zł) na realizację działań opisanych w projektach.

Konkurs Zdrowa Gmina wspierają organizacje pacjenckie, które na co dzień pomagają osobom z chorobami nowotworowymi i ich bliskim: Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem szyjki macicy „Kwiat Kobiecości” oraz Stowarzyszenie Europacolon Polska.

Partnerami konkursu są: PZU, GlaxoSmithKline i Centrum Nauki Kopernik.