Od września rusza czwarta edycja kampanii „Breast Friends - Przyjaciele od Piersi”. Tym razem w formie konkursu, którego ideę przewodnią przedstawia hasło: wyraź siebie – wesprzyj mnie. Wszystkie prace konkursowe zostaną wystawione na specjalnej aukcji charytatywnej z udziałem gwiazd polskiej sceny rozrywki, filmu, muzyki i teatru.

„Breast Friends - Przyjaciele od Piersi” to polska edycja międzynarodowej kampanii edukacyjnej prowadzonej w naszym kraju przez Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum i wspieranej przez firmę Roche, Fundację Psychoonkologii „Ogród Nadziei” oraz Galerię Maruna. Celem działań jest podkreślenie roli bliskich osób – rodziny lub znajomych, którzy pomagają chorej kobiecie w przezwyciężaniu raka piersi. Duże znaczenie w procesie terapeutycznym ma również rzetelna wiedza na temat choroby i możliwości leczenia. Dlatego równoległym celem jaki organizatorzy stawiają przed kampanią, jest podnoszenie świadomości na temat różnorodności raka piersi.

„Istnieje wiele typów nowotworów, w tym HER2 dodatni i HER2 ujemny rak piersi, z których każdy przebiega w inny sposób. Wiedza o tym, na jaki rodzaj raka choruje pacjentka, pozwala zastosować odpowiednią do danego przypadku terapię, znacznie zwiększając tym samym szansę chorej na przeżycie i wyleczenie” – zaznacza Dr Iwona Głogowska z Centrum Onkologii w Warszawie.

KONKURS

Wizytówką kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi” jest różowo-pomarańczowa wstążeczka – stały element każdej z edycji, będący symbolem różnych typów nowotworów piersi. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu w dowolnej technice i z dowolnych materiałów projektu wykorzystania logotypu kampanii (różowo-pomarańczowej wstążeczki Breast Friends) – jedyne ograniczenie, to aby rezultat można było użytkować i/lub nosić przy sobie. Konkurs organizowany był w następujących kategoriach:

a) użytkowa (przedmioty służące do codziennego użytku)

b) artystyczna (biżuteria, ozdoby).

W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto chce wyrazić solidarność z kobietami chorymi na raka piersi i przyczynić się do popularyzacji wiedzy o nowotworach. Wszystkie prace przesłane na konkurs zostaną wystawione na specjalnej aukcji charytatywnej z udziałem gwiazd polskiej sceny rozrywki, filmu, muzyki i teatru, która odbędzie się 15 grudnia 2010 r. w Warszawskim Centrum Onkologii.

„Wykorzystując formułę konkursu chcemy przybliżyć ideę „Breast Friends - Przyjaciele od Piersi” i spopularyzować przypisany do niej logotyp. Jednocześnie pragniemy jak najszerzej przekazywać wiedzę niezbędną w walce z nowotworami piersi” – mówi Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa Centrum.

Artystyczne przeniesienie logotypu wykorzystywane lub noszone przez kobiety ma być wyrazem wsparcia dla chorych, ale co najważniejsze – ma przypominać użytkowniczkom, aby dbały o siebie i pamiętały o regularnym wykonywaniu badań profilaktycznych oraz zachęcały do tego inne kobiety.

Rak piersi – typy
Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku na świecie rozpoznaje się ponad 1 milion nowych przypadków raka piersi, a około 400.000 chorych na ten nowotwór umiera.
Rak piersi nie jest chorobą jednorodną. Obecnie rozpoznaje się różne typy nowotworów z uwagi na działanie w organizmie receptorów: HER2, estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR). Receptor to białko występujące w komórce lub na jej powierzchni - jest cennym źródłem wielu informacji na temat tego, jakie rokowanie ma pacjentka i jak dobrać dla niej optymalne leczenie. HER2﷓dodatni rak piersi charakteryzuje się zwiększoną ilością białka o nazwie HER2 na powierzchni komórek guza. Badania wykazały, że guzy HER2-dodatnie stanowią około 20 % przypadków raka piersi u kobiet, a ich przebieg jest bardziej gwałtowny. Inna postać tej choroby to rak piersi hormonozależny, charakteryzujący się występowaniem receptorów dla hormonów płciowych (estrogenów czy progesteronów). Te przypadki raka dobrze odpowiadają na leczenie hormonalne. Istnieje ponadto trzecia grupa pacjentek, u których rak piersi nie posiada omawianych receptorów (stanowi około 10-15 % raka piersi). Określa się go jako rak „potrójnie ujemny”. Rokowanie w tym typie nowotworu jest niekorzystne. W dodatku w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, w raku „potrójnie ujemnym” nie wykorzystuje się terapii celowanych, które są osiągnięciem nauki ostatnich lat i poprawiają istotnie wyniki leczenia.
Wciąż trwają prace nad określeniem obecności różnych genów i znaczenia tego faktu dla rodzaju terapii. Należy podkreślić, że wiedza o typie raka piersi, na jaki choruje kobieta jest decydująca o wyborze optymalnego leczenia.

Kampania

Kampania „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi” to wyjątkowa inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2006 roku w Londynie. Celem kampanii jest szeroka edukacja społeczeństwa na temat raka piersi, a jej główny przekaz koncentruje się na dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy wiedzy na temat nowotworów piersi i ich różnorodności. Drugi koncentruje się na roli przyjaciela, który wspiera chorą kobietę. Stałym elementem akcji jest różowo – pomarańczowa wstążeczka, która symbolizuje wiedzę na temat różnorodności nowotworów piersi. Partnerem od początku trwania kampanii jest firma Roche Polska.

Rak piersi i przyjaciel
Głównym celem kampanii jest wzrost świadomości raka piersi wśród pacjentek oraz osób
z ich otoczenia, a także wskazanie, jak ważną rolę w leczeniu chorych na nowotwór piersi odgrywa pełne rozpoznanie choroby. Rak piersi jest chorobą niejednorodną; występuje wiele jego typów, które mają różny przebieg, rokowanie i wymagają odmiennego leczenia. Uzyskanie dokładnych informacji dotyczących choroby pozwala zastosować optymalną dla danej pacjentki terapię, a przez to zwiększyć jej szanse na wyleczenie.
Diagnoza i pierwszy okres po rozpoznaniu choroby jest momentem krytycznym
w życiu chorej. Wiedza o chorobie i leczeniu jest w tym momencie tak samo ważna jak wsparcie i zrozumienie najbliższych. W takich sytuacjach najlepiej sprawdza się przyjaźń. Akcja ma uświadomić chorym i ich bliskim, jak ważna jest obecność drugiej osoby, czyli „przyjaciela od piersi”. Przyjacielem może być mąż, partner, członek rodziny, przyjaciółka lub każda inna osoba, która jest dla chorej osobą bliską. Wspiera ona pacjentkę w wymiarze merytorycznym i psychologicznym w okresie rozpoznania i leczenia choroby, w rozmowach
z lekarzem, w momentach załamania, ale i w chwilach radości.

2009 – Portrety
W zeszłym roku motywem przewodnim kampanii, w nawiązaniu do pierwszej edycji, były portrety sławnych Polek, które w różny sposób zetknęły się z rakiem piersi wraz z ich przyjaciółmi – Przyjaciółmi od Piersi. Zdjęcia autorstwa Wojtka Wieteski, znanego
i cenionego polskiego fotografa, miały za zadanie uchwycić szczególną więź, jaka łączy chorą i bliską jej osobę. Dodatkowo, miały uświadomić chorym kobietom, że podczas tej trudnej drogi do zdrowia nie powinny być same, lecz z Przyjaciółmi. Do zeszłorocznej edycji zaproszono znane Polki, aby pokazać społeczeństwu, że rak piersi może dotknąć każdą kobietę, bez względu na wiek czy zawód. Bohaterkami fotografii były m.in. Joanna Koroniewska, Krystyna Kofta i Marzena Chełminiak.

2008 – Koszula
W 2008 roku w kampanię zaangażowała się po raz pierwszy firma odzieżowa – Hexeline. Właścicielka i główna projektantka firmy specjalnie na tę kampanię zaprojektowała damską koszulę, która noszona przez kobietę w różnych miejscach oraz sytuacjach zawodowych lub prywatnych ma być wyrazem wsparcia chorych, ale co najważniejsze ma przypominać właścicielkom, aby dbały o siebie i pamiętały o regularnym wykonywaniu badań profilaktycznych. Do każdej koszuli dołączono różowo - pomarańczową wstążeczkę wraz
z informacją przybliżającą cele kampanii i problematykę raka piersi. Koszule można było zakupić w salonach Hexeline podczas trwania kampanii na terenie całej Polski, a 30% dochodu ze sprzedaży zostało przekazane na rzecz Amazonek.

2007 – Wystawa
W pierwszej edycji głównym wydarzeniem kampanii była wystawa zdjęć sławnych osób
z całego świata, które w różny sposób zetknęły się z chorobą nowotworową. Zdjęcia światowej sławy fotografa, Rankina, przedstawiały niepowtarzalną więź pomiędzy przyjacielem, a chorą kobietą. Fotografie prezentowały artystów z całego świata m.in. Marcię Cross, Jerry Hall czy Ronana Keatinga; Polskę reprezentowała Anna Mazurkiewicz wraz ze swoją przyjaciółką Bożeną Winch. Wystawę można było zobaczyć w kwietniu 2007 roku
w Oddziale Muzeum Narodowego – Królikarnia w Warszawie, a także w Sejmie Rzeczypospolitej, gdzie patronat nad wystawą objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej oraz Parlamentarna Grupa Kobiet. Wystawa odwiedziła kraje na różnych kontynentach, m.in. Szwajcarię, Niemcy, Słowenię, Hiszpanię, Kanadę, Hong Kong oraz Australię i nadal podróżuje po całym świecie.