Ulubioną dyscypliną rodziców jest jazda na rowerze. Wysoko plasują się również pływanie oraz nordic walking. Aż dla jednej trzeciej idealną formą aktywności są marsze z kijkami. Pod tym względem nordic walking zdeklasował siłownię (14 proc. wskazań) i zajęcia fitness (11 proc.). Nordic walking szczególnie upodobały sobie mamy – wskazało go 41 proc. badanych pań, w porównaniu do 25 proc. mężczyzn. Częściej wybierali go też najmłodsi badani, bo aż 78 proc. grupy wiekowej 18-24 lata. Do lamusa przechodzi zatem stereotyp marszy z kijami jako aktywności do osób starszych. W sumie wśród badanych rodziców ponad jedna czwarta miała okazję spróbować nordic walking, a prawie 15 proc. uprawiało go kilkakrotnie.

Reklama

Co ciekawe, w uprawianiu sportu nie przeszkadza rodzicom aktywność zawodowa. Większe znaczenie ma postępujący wiek.

Najbardziej aktywne są te rodziny, w których wiek rodzica nie przekracza 30 lat – mówi Adam Piwek z Santander Consumer Banku – Aż 68 proc. badanych w wieku 25-29 lat uprawia sport codziennie. Z kolei prawie trzy czwarte rodziców w wieku 60-69 lat nie znajduje motywacji do aktywności fizycznej. W większym stopniu problem braku aktywności dotyczy mężczyzn – 29 proc. ojców zupełnie rezygnuje ze sportu, niezależnie od wieku. Na motywację do wspólnego ćwiczenia ma także wpływ wiek dziecka – najczęściej wspólny wysiłek deklarują rodzice, których pociechy mają od 6 do 9 lat. Najrzadziej ćwiczymy z nastolatkami powyżej szesnastego roku życia.

Sport w życiu dziecka

Zdecydowana większość – bo aż 65 proc. rodziców wie, jak ważne jest, aby ich pociechy były aktywne. Świadomość ta rośnie wraz z poziomem wykształcenia i uzyskiwanym dochodem.

Spośród korzyści, jakie niesie aktywność fizyczna dla dziecka, rodzice najbardziej doceniają rozwój fizyczny oraz przeciwdziałanie otyłości. Doceniają też fakt, że aktywność fizyczna wpływa na prawidłowy rozwój mózgu. Ta zależność częściej wskazywana jest przez mężczyzn (17 proc.) niż kobiety (5 proc.). Panie bardziej zwracają uwagę na zapobieganie chorobom – 14 proc. z nich wskazuje właśnie na tę korzyść (dla porównania, tylko 2 proc. mężczyzn).

Reklama

Prawie połowa ankietowanych deklaruje, że ich pociechy w swoim wolnym czasie bardzo chętnie ćwiczą samodzielnie lub z rówieśnikami. Ponad 40 proc. twierdzi, że dzieci angażują się w zorganizowane zajęcia sportowe typu SKS – dodaje Adam Piwek z Santander Consumer Banku.

Jakie dyscypliny uważamy za najlepsze dla dzieci? Rodzice wskazywali te sporty, które sami chętnie uprawiają. Wygrywają więc pływanie i jazda na rowerze, ale też sporty drużynowe. Kolejne miejsca w rankingu sportów korzystnych dla dzieci zajęły jazda na rolkach, taniec oraz wędrówki i piesze wycieczki.

* Badanie na potrzeby raportu Akademii Zdrowia Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Aktywna Rodzina” wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, w czerwcu 2019 roku, na próbie rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym (od 7 do 18 lat). Badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI). N=500.