Każde dziecko ma w sobie naturalną chęć poznawania świata. W okresie przedszkolnym dzieci cieszą się, gdy nauczą się czytać i pisać, idąc do szkoły naukę traktują już jak uciążliwy obowiązek, a tak wcale być nie musi.

Reklama

W dzisiejszych czasach wielu rodziców martwi się o to, jak zapewnić swojemu dziecku sukces w świecie ocen, testów czy świadectw, jak zapewnić mu odpowiedni start. Jednakże badania dowodzą, że nauka wówczas jest skuteczna, gdy dziecko ją lubi, rozumie i uczy się z własnej woli, czerpiąc ze zdobywania nowej wiedzy radość.

- Kreatywność już jest w twoim dziecku, bo z nią się urodziło, ale tylko od Ciebie zależy, jak bardzo się ona rozwinie – mówi Anna Resler-Maj, psycholog, ekspert programu eduBudzik. - Pokazuj dziecku, jak ogromne poczucie zadowolenia i satysfakcji z życia daje wymyślanie czegoś zupełnie nowego (zabawki, potrawy, słowa), zachęć je do wymyślania i buduj w nim zaplecze dla jego pomysłów w postaci wiedzy o nim samym i świecie – dodaje.

Charakteru, z którym dziecko przyszło na świat, nie da się zmienić, ale rodzice na jego kształtowanie mają ogromny wpływ. Kształtując go od pierwszych tygodni życia oraz odkrywając mocne i słabe strony dziecka możemy osiągnąć klucz do sukcesu. Już od pierwszych tygodni życia dziecko zaczyna wzorować się na swoich rodzicach, dokładnie obserwuje to, co robią dorośli, naśladuje gesty i mimikę. Kiedy jest starsze, naśladuje nie tylko zachowanie, ale także sposób myślenia i postawy. Każde dziecko chce być takie, jak jego rodzice, którzy są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami w życiu, dlatego, powinni być najlepszymi. Na razie dziecko nie ma innych wzorców.

- Nie porównuj go z innymi dziećmi, lecz szukaj jego wyjątkowości. Dostarczaj mu wielu różnorodnych okazji do eksperymentowania, swobodnego eksplorowania świata – mówi Anna Resler-Maj. - Zapewnij różnorodne zabawki kontakt z dziećmi, dorosłymi, zabieraj je w ciekawe miejsca, angażuj w czynności – stwórz paletę możliwości, tak aby miało szeroki wachlarz różnorodnych inicjatyw, możliwości rozpoznania swojej pasji – dodaje. Obserwując swoje dziecko, poznajemy jego zainteresowania i pasje, dzięki czemu łatwiej i konsekwentniej możemy wpływać na proces jego uczenia się, kształtowania się umiejętności oraz przyzwyczajeń.

Reklama

Dobrze zmotywuj

Reklama

Na motywację dziecka, jak i dorosłego człowieka ogromny wpływ ma poczucie kompetencji. Każdy lubi robić to, na czym się zna i w czym dobrze się czuje. Dzieci często w młodym wieku nie są w stanie powiedzieć o jednej interesującej je rzeczy, one wciąż poszukują. Co zrobić w takiej sytuacji? Psycholodzy wyróżniają dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza wynika z zaspakajania indywidualnych potrzeb, nasycenia ciekawości. Druga powstaje na skutek oczekiwania nagrody. Jednak obie są niezbędne, aby dziecko w szkole odnosiło same sukcesy.

- Wsparcie rodziców w kreatywnym rozwoju dziecka jest nieodzowne. Aby dziecko odczuwało chęć rozwijania pomysłowości, musi otrzymać jednoznaczną informację o tym, że tego właśnie od niego oczekujesz – tłumaczy Resler-Maj. - Nagradzaj wszelkie formy kreatywności. Chcąc wychować twórczego, posiadającego zainteresowania i pasję człowieka, należy m.in. okazać zainteresowanie pomysłami dziecka, tworzyć przestrzeń na poszukiwanie zainteresowań, potrzeb i celów. Rodzic powinien podążać za dzieckiem, pozwalać na samodzielność, doświadczanie, uczenie się na błędach, zamiast mu narzucać rozwiązania czy je wyręczać. Motywujące jest, kiedy dorosły dostrzega postępy, wysiłek, kiedy chwali, zaznacza, że ceni dziecko i wspiera je w poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności. Dziecko „rośnie”, kiedy słyszy: „Jestem z ciebie dumna”, „Szybko znalazłeś rozwiązanie”, „Masz dobrą pamięć”, „Samodzielnie wykonałeś pracę”. Komunikaty te są niczym paliwo dla samochodu, dzięki nim dziecko buduje poczucie wiary w siebie i swoje możliwości, a to zachęca je do stawiania sobie celów i dążenia do ich realizacji – stwierdza ekspert programu eduBudzik.

Szczególnie dużą wartość mają nagrody w postaci udukomentowanych osiągnięć jak np. dyplomy, certyfikaty lub takie, które sprzyjają rozwojowi i wzbudzają zainteresowanie nauką. Wyjście na wystawę, eudkacyjny program komputerowy czy nowa książka. Tak niewielkie gesty sprawią, że wiara dziecka we własne siły wzniesie się wysoko, a sukcesy w szkole będą murowane.

Rozbudź pasję

Z początkiem każdego roku szkolnego rodzice stają przed wyborem zajęć dodatkowych dla swoich dzieci i często nie mogą zdecydować się, które będą dla nich najlepsze i w pełni rozwiną ich pasje. Jak twierdzą psycholodzy, to nie rodzice a dzieci powinny same podjąć decyzję o swoich zainteresowaniach. Dziecko z natury ciekawe jest wielu rzeczy, próbuje, weryfikuje, ale i uczy się. Czasem długo poszukuje drogi, w której mogłoby się spełniać, lecz kiedy w końcu ją znajdzie, w pełni oddaje się swojej pasji.

- Opowiedz dziecku o swoich doświadczeniach. Pokaż trudy i sukcesy w osiąganiu celu. Mów o ważnych osobach i wydarzeniach, które pomogły ci w rozwijaniu zainteresowań - wyjaśnia Anna Resler-Maj. - Dzieci lubią słuchać, jak to było, kiedy rodzice byli w podobnym wieku, w analogicznej sytuacji. Nie wskazuj jedynie superlatyw, wartościowe dla dziecka jest również to, jak radziłeś sobie z trudnościami – własnymi (np. lenistwem, brakiem czasu), ale też z przeciwnościami losu (np. brakiem wiary osób trzecich w ciebie, komentarzami rówieśników). Opowiedz o drodze poszukiwań, o uczuciach, jakie ci towarzyszyły, o momentach przełomowych. Powiedz o satysfakcji i korzyściach, jakie dało ci posiadanie zainteresowań. Jeżeli masz fotografie z tamtych czasów, również pokaż je dziecku. Taka rozmowa zachęca do szukania zainteresowań, ale przede wszystkim zbliża was do siebie – dodaje psycholog.

Zainteresowania dzieci są dla rodziców wskazówką, w co powinni zainwestować swój wolny czas. Młodzi ludzie, których pasje dopiero co się kształtują potrzebują wsparcia nie tylko finansowego, ale także wsparcia duchowego. Edukacja dziecka jak i zachęcenie go do ciągłego zdobywania wiedzy, wydaje się być trudnym zadaniem. Chcąc osiągnąć ten cel, rodzice po prostu powinni być ze swoim dzieckiem i wspierać je w jego zainteresowaniach na każdym kroku.