Zaledwie pięcioletnie dzieci odchudzają się i przejmują się wyglądem swojego ciała, alarmują brytyjscy specjaliści. Jak wynika z najnowszych badań ponad połowa badanych dziewcząt odchudzała się.

Reklama

Dieta szkodzi. Związkom, nauce i nie tylko

Brytyjscy specjaliści biją na alarm - obsesja szczupłej sylwetki dotyka coraz młodsze dzieci. Jak wynika z raportu "Reflections on Body Image" przygotowanego przez brytyjskich parlamentarzystów i edukacyjne centrum YMCA, negatywny obraz ciała jest uznawany, jako jedna z przyczyn chorób i problemów w związkach, a także czynnik blokujący rozwój zarówno w szkole jak i pracy. Z badań wynika również, że wygląd ciała jest główną przyczyną agresji w szkołach.

Prawie połowa badanych dziewcząt i jedna trzecia chłopców w wieku szkolnym przyznaje, że stosowali dietę odchudzającą. Co więcej, dzieci, które są niezadowolone ze swojego ciała, były mniej zaangażowane w naukę i aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym.

W wyniku niepokojących danych przedstawionych w raporcie, ma powstać program, który przewiduje m.in. lekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach, które mają uświadamiać najmłodszym, jaki powinien być ich stosunek do ciała. To jak przekonują specjaliści, ma rozwiązać źródło problemu, jakim jest negatywny obraz własnego ciała.

Niezadowolenie z ciała w Wielkiej Brytanii sięgnęło najwyższego poziomu, presja związana z chęcią osiągnięcia wyimaginowanego wizerunku stworzonego przez media sieje spustoszenie w samoocenie wśród wielu ludzi - skomentował raport parlamentarzysta Jo Swinson.

Rodzice odpowiedzialni?

To jasne, że mamy do czynienia z ogromnym problemem społecznym. Szczególnie martwi fakt, że zaledwie pięcioletnie dzieci martwią się o wygląd swojego ciała, co sprowokowane jest przekazem, jaki otrzymują od świata, który je otacza - zauważa Rosi Prescott, kierownik centrum edukacyjnego YMCA. Wizerunek ciała stał się ważniejszy od zdrowia. Niestety, dzieci również w tej dziedzinie naśladują swoich rodziców. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i naszym zadaniem jest naprawa jej - przyznaje Prescott.