Wprowadzenie kryterium dochodowego, od którego będzie uzależnione przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przewiduje przesłany właśnie do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest to jednocześnie realizacja założeń expose premiera, który zapowiadał, że prawo do tego świadczenia stracą najbogatsi rodzice.

Reklama

Nowelizacja przewiduje, że becikowe będzie przysługiwać, jeżeli suma dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o świadczenie, nie przekracza limitu podstawy obliczenia podatku, o którym jest mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest nią kwota 85 528 zł.

Tym samym w przypadku becikowego stosowany będzie odrębny mechanizm ustalania sytuacji dochodowej rodziny, niż ma to miejsce w przypadku pozostałych świadczeń rodzinnych, gdzie dochód jest dzielony zarówno przez liczbę miesięcy w roku, jaki i liczbę członków rodziny. Wprowadzenie tej zmiany oznacza też, że do wniosku o becikowe rodzic będzie musiał dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów.

Ponadto nowelizacja przewiduje też zmianę w procedurze ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (tak jak becikowe wynosi 1 tys. zł). Projekt przewiduje, że dodatek ten będzie wynosił 2 tys. zł. Uprawniony do niego rodzic nie będzie musiał już składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne, bo rodzic, który spełnia kryterium dochodowe uprawniające do dodatku, na pewno ma też prawo do becikowego.

– Jest to związane z tym, że kwota kryterium do dotdatku o wiele niższa od tej, która jest proponowana w projekcie dla becikowego – mówi Damian Napierała, kierownik działu świadczeń rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Dodaje, że nowe przepisy znacznie skomplikują procedurę przyznawania becikowego i zamiast ograniczać koszty administracyjne będą je podwyższać.

Resort pracy szacuje bowiem, że w wyniku wprowadzenia kryterium dochodowego prawo do becikowego nie będzie przysługiwać na ok. 10 proc. urodzonych dzieci. Łączne oszczędności dla budżetu mają wynieść 32,8 mln zł. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

391,8 mln zł wydał w ubiegłym roku budżet na wypłatę becikowego.