Obowiązek wysłania takiego zawiadomienia nakłada na powiaty nowelizacja ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887), która została uchwalona jeszcze w grudniu, na dwa tygodnie przed wejściem w życie nowych przepisów.
Reklama
Po otrzymaniu takiego pisma rodzina będzie miała czas do końca stycznia na podjęcie decyzji i złożenie wniosku. Należy go jednak przedstawić tylko w przypadku zdecydowania się na obowiązujący do końca grudnia ubiegłego roku system naliczania świadczeń na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka, dodatków oraz wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych. Jeśli rodzina zastępcza tego nie zrobi, będzie otrzymywała wsparcie na zasadach określonych w nowych przepisach.
– Przygotowujemy właśnie zawiadomienie, które będzie też zawierało informacje o wysokości świadczeń w nowym i starym systemie – mówi Grażyna Rymarczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.
Prawo do wyboru będą miały jednak tylko te rodziny zastępcze, które funkcjonowały przed wejściem w życie nowej ustawy. Tymczasem, jak zauważył Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego i Łódzkiego ustawa będzie w niektórych przypadkach dyskryminować dzieci, które dopiero po 1 stycznia trafią do rodziny zastępczej. Dotyczy to m.in. dziecka, które nie ma skończonych 7 lat. Dotychczas świadczenie na nie wynosiło 988 zł miesięcznie w rodzinie spokrewnionej lub 1152,90 zł, gdy była to rodzina niespokrewniona. Zgodnie z nowymi przepisami na dziecko to będzie przyznane wsparcie wynoszące odpowiednio 660 zł lub 1000 zł (obydwa zostaną zwiększone o 200 zł, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne).
41,5 tys. rodzin zastępczych opiekuje się dziećmi