Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady przyznawania unijnych dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na tworzenie przedszkoli. Nowością jest to, że gminy i organizacje pozarządowe, które będą się o nie ubiegać, muszą wnieść wkład własny w wysokości 15 proc. wartości projektu. Wymóg ma spowodować większą trwałość inwestycji podejmowanej za pieniądze z UE. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) twierdzi, że nie ograniczy to dostępu gmin i organizacji pozarządowych do takich dotacji. Wkład własny nie musi obciążyć finansowo gmin i organizacji pozarządowych, ponieważ nie trzeba go wnosić tylko w gotówce. Resort dopuszcza także zaangażowanie finansowe rodziców.

Reklama

– Wkład własny może być wniesiony w postaci niepieniężnej poprzez udostępnienie nieruchomości, pomieszczeń, pracy wolontariuszy lub opłat od rodziców – wyjaśnia Piotr Popa, zastępca dyrektora biura ministra w MRR.

Zdaniem Moniki Rościszewskiej-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego nowe rozwiązanie zmusza wszystkich graczy: gminy, organizacje pozarządowe oraz rodziców do współpracy, zarówno na etapie tworzenia projektu, jego realizacji, jak i po zakończeniu. Dotychczas większość gmin zamykała punkty przedszkolne i przedszkola tworzone za środki z UE, kiedy unijne finansowanie się kończyło.

– Jeżeli wkładem własnym będą nieodpłatnie przekazane przez gminę pomieszczenia oraz opłaty ponoszone przez rodziców np. za posiłki wydawane dzieciom w przedszkolu, to jest większa szansa, że taką placówkę uda się utrzymać także po zakończeniu unijnego finansowania – mówi Monika Rościszewska-Woźniak.