Ponad 70 proc. uczniów klas I – III szkół podstawowych województwa lubelskiego zgłosiło się w kończącym się właśnie roku do programu „Owoce w szkole”. Jak poinformowała Barbara Białek z oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego (ARR), umowy na dostawę owoców i warzyw podpisano z 213 szkołami, z kolei do udziału w programie w drugim semestrze zgłosiły się już 252 placówki. Program „Owoce w Szkole”, który został uruchomiony od roku szkolnego 2009/2010, jest finansowany ze środków pochodzących z UE (75 proc.) oraz z budżetu krajowego (25 proc.).
W tym roku szkolnym ARR przeznaczy na ten cel 48,9 mln zł. W jego ramach dzieci otrzymują świeże owoce, warzywa oraz soki, a celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.