Najnowsze badania przeprowadzone na Temple University Fox School of Business wykazały, że nastoletnie dziewczęta mają silny wpływ na decyzje zakupowe swoich matek dotyczące takich produktów, jak kosmetyki czy ubrania. Matki są ponadto bardziej skłonne do kopiowania stylu ubierania się swoich nastoletnich pociech, niż one na wzorowaniu się tym, co noszą ich mamy.

Reklama

Dr Ayalla A. Ruvio, autorka badań nad wzajemnym wpływem matek i córek twierdzi - "Te badania są potwierdzeniem istnienia zjawiska socjalizacji odwrotnej i dowodzą, że wpływ, jaki młodzież wywiera na swoich rodziców jest znacznie silniejszy niż ten, który dorośli wywierają na młodzież."

Pod terminem socjalizacji odwrotnej rozumie się zjawisko wdrażania starszego pokolenia przez młodsze w nowe warunki kulturowe. Zjawisko to zachodzi głównie w sytuacji szybkich zmian kulturowych, czyli dokładnie takich, w jakich obecnie żyjemy. Dorośli często przestają nadążać za rozwojem technologicznym i błyskawicznie postępującymi zmianami społecznymi i coraz częściej okazuje się, że przewodnikami w nowej rzeczywistości są dla nich własne dzieci.

Podczas badań przeprowadzonych przez dr Ruvio mających na celu zbadanie czy matki częściej kopiują zachowania zakupowe swoich córek, czy też to córki są bardziej skłonne wzorować swoje wybory na matkach, przebadano 343 pary matek i córek. Średni wiek matek wynosił 44 lata a córek 16 lat. Wyniki pokazały, że jeśli matki były młode duchem, miały wysoko rozwinięte wyczucie stylu i postrzegały swoje córki jako modowe ekspertki, wykazywały tendencję do naśladowania ich decyzji zakupowych. Sytuacja odwrotna, w której to córka miałaby wzorować się na decyzjach zakupowych swojej matki była znacznie rzadsza.

Choć rodzice przywykli do myśli, że stanowią dla swoich dzieci wzór do naśladowania, badania wykazały że w pewnym wieku sytuacja się zmienia i to oni sami zaczynają czerpać inspiracje od swoich pociech.