Wysyłając dziecko na kolonię lub obóz, warto upewnić się, w jaki sposób organizator wyjazdu zapewnia opiekę medyczną jego uczestnikom. Przede wszystkim musi on zatrudnić lekarza kolonijnego lub pielęgniarkę, którzy będą w stanie udzielić świadczeń z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, dzieci mogą także skorzystać z doraźnej pomocy miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Taka pomoc jest także bezpłatna.

Reklama

Przed wyjazdem dziecka należy także pamiętać o uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kolonii lub obozie. Takie zaświadczenie jest również bezpłatne, a wydaje je lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku jakichkolwiek schorzeń, na które dziecko cierpi i wiąże się to z regularnym braniem leków, należy o tym poinformować organizatora wycieczki. Taka informacja jest wpisywana do karty uczestnika obozu (rodzice wypełniają ją na etapie organizowania pobytu). Warto również przekazać np. wychowawcy dokładne wytyczne dotyczące dawkowania i przyjmowania leku.

DZIECI LECZĄ SIĘ BEZPŁATNIE

Spędzając wakacje z dziećmi, które nie ukończyły 6 miesiąca życia, w przypadku konieczności wizyty u lekarza czy w szpitalu, nie ma obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Warto jednak wziąć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, w której są zapisane wszystkie niezbędne informacje o jego stanie zdrowia. Zgodnie z ustawą o NFZ, dzieciom do ukończenia 18. roku życia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne, bez względu na posiadanie lub nie ubezpieczenia zdrowotnego.

dominika.sikora@infor.pl