Wczoraj Marek Michalak, rzecznik praw dziecka (RPD), przedstawił w Senacie sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 r. Ze zgłoszeń do jego biura wynika, że sytuacja materialna polskich rodzin jest bardzo trudna. Podkreślił, że co ósma z nich żyje na granicy ubóstwa. RPD zwrócił uwagę, że kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznanie świadczeń, m.in. zasiłku rodzinnego, pozostaje niezmienione od ośmiu lat i utrzymuje się na poziomie 504 zł. Jego zdaniem jest ono za niskie. Postulował także o przeprowadzanie w szkołach corocznego badania dzieci zdrowych przez pediatrę. Zaznaczył, że jest to konieczne w związku ze zwiększeniem liczby problemów i chorób cywilizacyjnych u dzieci.
Reklama