W 2007 roku miejsc zabrakło dla 6 proc. chętnych – w 2010 roku już dla 13 proc. Odrzucanych podań jest coraz więcej, mimo że sukcesywnie otwierane są nowe oddziały. W zbadanych przez izbę gminach liczba placówek przedszkolnych zwiększyła się w latach 2007 – 2010 o jedną czwartą. Kontrolerzy podkreślają jednak, że wzrost ten okazał się zbyt mały w stosunku do potrzeb.

Reklama

Przedszkola próbują samodzielnie rozwiązać problem i na prośbę rodziców przyjmują więcej dzieci, niż pozwalają im na to przepisy. Kontrola wykazała, że w 2/3 placówek przekroczono maksymalną dopuszczalną liczbę 25 dzieci w oddziale. Zdarzało się, że w jednej grupie było nawet 32 maluchów.

NIK ostrzega w raporcie, że przepełnianie grup ogranicza przedszkolakom możliwości rozwoju, a w niektórych sytuacjach może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Rozpoczynający się po wakacjach rok szkolny 2011/2012 będzie szczególnie trudny. W przedszkolach nastąpi kumulacja – w zerówkach spotkają się pięcio- i sześciolatki.