Warsztaty to okazja do rozmowy na temat wychowywania dziecka oraz spotkania kobiet znajdujących się w podobnej sytuacji, a dla dzieci - zabawy z rówieśnikami.

Reklama

Na spotkaniach poruszane są zarówno tematy związane ze zmianą, jaką jest dla rodziny pojawienie się dziecka, jak również kwestie dotyczące potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych i sposobów ich zaspokajania, a także innych zagadnień wychowawczych, np. stawiania granic, zachęcania do samodzielności.

Warsztaty dają możliwość zobaczenia siebie w relacji z dzieckiem - podczas spotkań wykorzystywane są elementy wideotreningu, uczestniczkom i dzieciom towarzyszy kamera, nagrania są potem analizowane przez prowadzące, wybierane są ważne fragmenty pokazujące komunikację mama-dziecko. Uczestniczki obserwują zachowania dziecka, wysyłane przez nie sygnały i uczą się lepiej je rozumieć.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu przez 10 tygodni, w środy w godzinach 12.30 - 14.30 w terminie 11 maja - 13 lipca, w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny (ul. Walecznych 59, Warszawa).

Mamy zainteresowane udziałem powinny przesłać wypełniony formularz dostępny na stronie http://fdn.pl/trwa-nabor-na-warsztaty-byc-mama na adres warsztaty@fdn.pl lub na nr faksu 22 616 16 69.

Program "Dobry Rodzic - Dobry Start" Fundacji Dzieci Niczyje realizowany jest od 2007 r. Jego celem jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci przez przekazywanie wiedzy rodzicom oraz udzielanie im wsparcia. W ramach programu działań rodzice mogą korzystać z pomocy bezpośredniej (konsultacje indywidualne, warsztaty, spotkania), jak i z oferty edukacyjnej (ulotki, broszury, artykuły nt. opieki i wychowania małych dzieci).

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia. Patronat nad programem objęły również Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Reklama