Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka (RPD), wystąpił do Jana Orgelbranda, zastępcy głównego inspektora sanitarnego, w sprawie problemu zdrowego żywienia dzieci w przedszkolach.

Reklama

Do RPD docierają sygnały, że w niektórych placówkach posiłki są mało urozmaicone, brak w nich owoców i warzyw. W ocenie rzecznika przyczyną nie są tylko ograniczenia finansowe wynikające z niskiej stawki żywieniowej, ale także brak wiedzy o zdrowym żywieniu zarówno wśród personelu, jak i rodziców dzieci. Dlatego rzecznik wystąpił do GIS o podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do pracowników przedszkoli, szkół i form opieki nad małym dzieckiem.