Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) we współpracy z firmą Gemius Polska przeprowadziła badanie na temat przemocy i wykorzystywania nastolatków w wieku 15-18 lat. Młodzi ludzie relacjonowali, jak często doświadczyli pobicia, poniżenia i różnych form wykorzystywania seksualnego ze strony dorosłych i rówieśników. Zgłaszali również, czy padli ofiarą rozboju, kradzieży lub umyślnego zniszczenia ich własności. Oprócz doświadczeń ostatniego roku w trakcie badań diagnozowane były również przypadki kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi przed ukończeniem przez badanych 15 lat.

Reklama

Badania FDN pokazały, że w 2010 r. ponad 80 proc. nastolatków w wieku 15-18 lat doświadczyło jakiejś formy wiktymizacji (działanie wyrządzające komuś krzywdę, sprawiające, że dana osoba staje się jego ofiarą). 17 proc. nastolatków doświadczyło przemocy fizycznej ze strony osoby dorosłej - w większości przypadków sprawcami byli członkowie rodziny. 11 proc. padło ofiarą rozboju - odebrano im ich własność przy użyciu siły lub groźby. 4 proc. zostało zgwałconych lub siłą zmuszanych do kontaktów seksualnych, 9 proc. dziewcząt i 6 proc. chłopców przed ukończeniem 15. roku życia miało kontakty seksualne z osobami dorosłymi.

Znaczna część badanych pesymistycznie ocenia możliwość otrzymania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. 37 proc. młodych ludzi nie ma nadziei, że ktoś pomógłby im, gdyby doświadczali przemocy w rodzinie. Blisko jedna trzecia badanych (30 proc.) myśli, że byliby pozostawieni sami sobie w sytuacji wymuszania na nich kontaktów seksualnych przez znajomą osobę dorosłą. Blisko połowa respondentów (44 proc.) sądzi, że nie znaleźliby pomocy, gdyby padli ofiarą cyberprzemocy ze strony swoich rówieśników.

"Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci ciągle jest dla nas wyzwaniem. Dzieci i młodzież doświadczający krzywdzenia często czują się bezradni, zagubieni, nie wiedzą, jak szukać pomocy i wsparcia. Bliski kontakt z dzieckiem - rozmowa, obserwacja i wrażliwość na zmiany jego zachowania i sposobu życia może ułatwić rozpoznanie, że jest ofiarą przemocy lub wykorzystywania" - przekonuje dr Monika Sajkowska, dyrektor FDN oraz autorka badań.

FDN prowadzi badania na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży od 2009 r. Jak pokazało tegoroczne badanie, skala doświadczeń różnych form przemocy przez młodzież w 2010 r. nie zmieniła się znacząco w porównaniu do danych z roku poprzedniego.