Źle traktowane dzieci doznają spadku IQ a w wieku dojrzewania mają gorsze wyniki w nauce. Tego typu negatywne skutki dotyczą zarówno dzieci zaniedbywanych, jak i maltretowanych. Do takiego wniosku, jak czytamy w serwisie Kopalnia Wiedzy, doszli badacze z University of Queensland na podstawie przekrojowych badań.

Australijscy naukowcy przeanalizowali dane dotyczące siedmiu tysięcy dzieci oraz ich matek. 14-letni „badani” rozwiązywali testy na umiejętności liczenia, czytania i ogólnego rozumowania. 8 proc. spośród nich doświadczyło w dzieciństwie zaniedbywania lub przemocy (emocjonalnej, fizycznej lub seksualnej).

Wśród ofiar przemocy aż 74 proc. miało znacząco gorsze wyniki w testach, a ich iloraz IQ był średnio o 3 punkty niższy od ilorazu dzieci z pozytywnymi doświadczeniami. Podobnie ucierpiały zdolności dzieci zaniedbywanych.

Ze studium wynika, że znęcanie się i zaniedbywanie maluchów przynosi podobnie negatywne skutki dla ich rozwoju intelektualnego. Doświadczenie obu negatywnych zjawisk oznacza zdwojone konsekwencje dla możliwości dziecka.

Często w potocznej świadomości przez „złe traktowanie” rozumiemy różne formy przemocy. To badanie, jak i wiele poprzednich zwraca uwagę na to, jak szkodliwa może być również niedostateczna obecność opiekunów w życiu dziecka.