Pierwszy telefon zaufania powstał w latach 50. ubiegłego wieku w Londynie w związku z samobójstwem 14-letniej dziewczynki. Po tej tragedii zaczęto tworzyć rozwiązania wychodzące naprzeciw osobom potrzebującym pomocy i wsparcia, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ta forma wsparcia, jaką jest telefon zaufania, jest szczególnie ważna dla najmłodszych, którzy mają ograniczone możliwości szukania dla siebie pomocy.

Reklama

W Polsce działa wiele telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, o różnym zasięgu i profilu tematycznym. Mniej jest tych o zasięgu ogólnopolskim i całkowicie bezpłatnych dla użytkowników. Należą do nich m.in. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN).

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 uruchomiono 20 listopada 2008 r., w 19. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Młodzi potrzebują rozmawiać. Nie zawsze mają z kim

Jak podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, trudno obecnie wyobrazić sobie działalność instytucji i organizacji zajmujących się pomocą najmłodszym bez wykorzystania narzędzia, jakim są telefony zaufania.

Reklama

Statystyki, a także moje własne doświadczenia, dowodzą, że młodzi ludzie potrzebują rozmów o problemach, troskach i zmartwieniach, a w dzisiejszym zabieganym świecie nie zawsze znajdują czas i zainteresowanie ze strony najbliższych. Tymczasem już zwykła rozmowa ze specjalistą - psychologiem czy pedagogiem - dyżurującym przy telefonie zaufania może rozwiązać wiele sytuacji, z którymi młodzi ludzie nie są w stanie sobie poradzić - mówi RPD.

Reklama

Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD jest jego dwoisty charakter: z jednej strony, jest to telefon zaufania, z drugiej, pełni również rolę telefonu interwencyjnego. Umiejscowienie go w strukturach Biura RPD umożliwia jego konsultantom dalsze zajmowanie się problemem, monitorowanie sytuacji - dodaje Michalak.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15 - 20.

Pomoc - bezpłatnie, sześć dni w tygodniu

Z kolei numer 116 111 to jeden z grupy numerów 116 - ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej (pozostałe dwa numery to linia interwencyjna 116 000 w sprawie zaginionych dzieci i 116 123 - telefon zaufania dla dorosłych). Polska była jednym z pierwszych krajów, który uruchomił tę linię w 2008 r. Jej działanie jest dofinansowywane przez MSW. Obecnie czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 12-20. Z konsultantami dyżurującymi przy telefonie można skontaktować się także przez stronę internetową www.116111.pl.

W internecie czyhają zagrożenia

FDN prowadzi także linię 800 100 100, czyli www.Helpline.org.pl powołaną, by pomagać dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w internecie. Jej działanie współfinansuje Komisja Europejska w ramach projektu Safer Internet.

Jak podkreślają dyżurujący przy telefonach zaufania specjaliści, rozmowa jest często pierwszym krokiem w poszukiwaniu pomocy. Zwracają uwagę, że łatwiej mówić o intymnych sprawach anonimowo, bez patrzenia rozmówcy w oczy, ze świadomością, że w każdej chwili można przerwać kontakt. Telefon zaufania jest dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto potrzebuje rady, wsparcia lub zwyczajnej rozmowy w trudnych chwilach.

Nie istnieją banalne problemy

Dziecięce telefony zaufania łączy poważne podejście do każdego problemu (od zawodów miłosnych po wykorzystywanie seksualne), a także, co bardzo ważne dla dzwoniących, anonimowość. Zasada poufności łamana jest tylko w szczególnych sytuacjach - głównie, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka.

>>> Czytaj także: Przemoc domowa jak pole walki, bite dziecko jak żołnierz na froncie…