Każde dziecko do osiągnięcia pełnoletności podlega władzy rodziców lub prawnych opiekunów. Ta władza nie jest jednak absolutna. Nastolatek w miarę dorastania zdobywa coraz więcej praw.

Do trzynastego roku życia w zasadzie nie ma zdolności do czynności prawnych. Po osiągnięciu tego wieku przekracza magiczną granicę i wolno mu nieco więcej niż jego młodszym kolegom.
§ 13-latek może mieć konto w banku i dysponować własnymi oszczędnościami (wpłacać i wypłacać pieniądze, dokonywać przelewów itp.). Do założenia konta konieczna jest jednak zgoda rodziców lub opiekunów. Oni też ponoszą odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości związane z dysponowaniem kontem. Dlatego powinni dokładnie zapoznać dziecko z zasadami i przepisami związanymi z korzystaniem z rachunku.

§ Nastolatkowi wolno rozporządzać przedmiotami, które ma do własnego użytku lub pieniędzmi, które dostał albo zarobił. Jeśli skończył już 13 lat, może np. sprzedać koledze swoją deskorolkę czy wymienić ją na odtwarzacz MP3 - nawet gdy rodzicom się to nie podoba. Przed osiągnięciem pełnoletności dziecko nie ma jednak prawa rozporządzać mieniem o znacznej wartości. Nie może np. samodzielnie kupić ani sprzedać drogiego sprzętu. Sprzedawca zresztą nie powinien mu go sprzedać. Jeśli to zrobi, rodzice mają prawo zażądać zwrotu pieniędzy i przyjęcia towaru z powrotem.

§ Szesnastolatek może legalnie podjąć pracę, ale tylko w warunkach niezagrażających jego zdrowiu. Pracodawca powinien powiadomić rodziców lub opiekunów o warunkach, w jakich będzie pracował ich podopieczny. Czas pracy młodzieży między 16. a 18. rokiem życia nie może przekroczyć ośmiu godzin na dobę. Nieletni pracownicy muszą mieć także zagwarantowany przez pracodawcę 48-godzinny wypoczynek weekendowy. Nastolatek nie musi oddawać zarobionych pieniędzy rodzicom. Może je wydać na wszystko, co wolno kupić osobie w jego wieku.

§ W wyjątkowych sytuacjach młodzi ludzie po 16. roku życia mogą za zgodą sądu zawrzeć związek małżeński. Po ślubie stają się automatycznie dorośli, czyli nabywają pełnej zdolności do czynności prawnych. Mogą więc np. kupić mieszkanie, założyć własną firmę itp. Nadal jednak (aż do uzyskania prawdziwej pełnoletności) nie przysługują im prawa wyborcze.