Teoretycznie więc wszystkie pierwszaki powinny mieć opiekunów, ale w praktyce bywa z tym różnie. Zresztą opieka opiece nierówna - nadzór ze strony starszego o kilka lat kolegi może okazać się iluzoryczny. Podobnie jak dojrzałość dziecka, mającego 8 czy 9 lat.

Dziecko bezwzględnie należy do tych uczestników ruchu, wobec których należy stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Już w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 10 stycznia 1958 r. znalazło się sformułowanie: "Kierowca, jeżeli zobaczy dzieci stojące częściowo na jezdni i chodniku, to powinien zmniejszyć szybkość pojazdu. Obowiązek ten wynika nie z przepisów drogowych, lecz z ogólnych zasad dbałości o życie ludzkie i przewidywania skutków swojego działania (...)".

Zachowaj ostrożność przy szkole i autobusie

Co oczywiste, szczególną ostrożność powinniśmy zachować w pobliżu szkół. Podobne postępowanie konieczne jest podczas omijania pojazdu przewożącego dzieci.
Przypomnijmy, że w przepisach wyróżnione są dwie kategorie takich pojazdów.

Pierwsza to "pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do lat 18". Oznacza się go z przodu i z tyłu żółtymi tablicami z czarnym symbolem dzieci. Omijając taki pojazd w czasie wsiadania i wysiadania młodych pasażerów (jego kierowca ma wtedy obowiązek włączenia świateł awaryjnych), zobowiązani jesteśmy do zachowania szczególnej ostrożności i zatrzymania auta w razie potrzeby.

Druga kategoria to "autobus szkolny" - autobus barwy pomarańczowej, oznaczony białymi tablicami z odpowiednim napisem. Zobowiązani jesteśmy do zachowania szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu obok niego (a więc nie tylko przy omijaniu, lecz także wymijaniu i wyprzedzaniu). Kierowca takiego autobusu ma prawo wydać innym kierującym polecenie zatrzymania się w bezpiecznej odległości od miejsca jego postoju przez wysunięcie tablicy ze znakiem B-20 "STOP", umieszczonym na żółtym tle.