Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownica powinna powrócić do pracy lub – jeżeli jest niezdolna do pracy – przebywać na zwolnieniu lekarskim do dnia porodu. Z chwilą urodzenia drugiego dziecka pracownica nabędzie prawo do urlopu macierzyńskiego.

Gdyby pracownica złożyła wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego, urodzenie przez nią kolejnego dziecka w tym czasie nie przerywa tego urlopu. W takim przypadku pracownica nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego, jednak ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego. Po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego pracownica kontynuuje wykorzystywanie urlopu wychowawczego udzielonego jej na pierwsze dziecko, jeżeli nie został on wyczerpany.

Pracownik po urlopie macierzyńskim wykorzystanym na drugie dziecko może też złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko, jeżeli są spełnione warunki do skorzystania z tego urlopu. Po wykorzystaniu urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko pracownik będzie mógł zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego na drugie dziecko.