Jak ujawnia "Gazeta Prawna", przyszłym emerytom ZUS będzie dostarczał świadczenia zarówno z I filara, jak również te ustalone przez zakłady emerytalne z pieniędzy zgromadzonych w II filarze.

Na tym jednak nie koniec zmian. Projekt ustawy o zakładach zakładach emerytalnych przewiduje, że osoby urodzone w 1949 roku i później, które będą przechodzić na emeryturę od stycznia 2009 r., będą musiały podać we wniosku o emeryturę swój rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Dlaczego? Bo - według rządu - taka zmiana ma obniżyć koszty wypłaty emerytur, sięgające co roku nawet kilkadziesiąt mln złotych.

W tej chwili świadczenia dostaje na bankowe konta prawie połowa emerytur. Reszcie ZUS wysyła je za pośrednictwem poczty. Tylko w czerwcu br. ZUS wypłacał świadczenia dla 7,91 mln osób.