Wniosek o nowy paszport składamy w biurze paszportowym przy urzędzie wojewódzkim w miejscu naszego zamieszkania. Od ubiegłego roku otrzymujemy paszporty z tzw. chipem, w którym zakodowane są informacje o właścicielu dokumentu (m.in. kształt twarzy, cechy tęczówki oka).

Do wniosku o paszport dołączamy:
- dwa zdjęcia biometryczne (ramka niżej) o wymiarach 35 x 45 mm (zdjęcia biometryczne nie są wymagane w paszportach dzieci do piątego roku życia);
- dowód wniesienia opłaty paszportowej;
- w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, potrzebny będzie też odpis aktu urodzenia (gdy nie można ustalić tożsamości na podstawie innych dok.);
- odpis aktu małżeństwa, gdy zawarto je za granicą;
- pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego, gdy o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych.

W imieniu niepełnoletnich dzieci wniosek o wydanie paszportu składają obydwoje rodzice. Jeśli na podstawie orzeczenia sądu któreś z nich jest pozbawione praw rodzicielskich lub ma ograniczoną władzę rodzicielską, wystarczy wniosek jednego z rodziców. Obecność obydwojga rodziców przy składaniu wniosku nie jest konieczna, gdy jedno z nich ma poświadczoną notarialnie zgodę drugiego na wydanie dziecku paszportu.

Gdy rodzice nie mogą się porozumieć w sprawie paszportu dla dziecka lub jedno z nich nie może uzyskać zgody drugiego, zgodę taką wydaje sąd rodzinny.

Ważność paszportu wynosi zwykle dziesięć lat. W przypadku dzieci między piątym a trzynastym rokiem życia ważność tego dokumentu wynosi pięć lat. Dzieciom do piątego roku życia paszport wydawany jest tylko na rok.

Przemysław Gronowski

Ile kosztuje paszport?
Opłata za wydanie paszportu wynosi:
• dla dorosłych (ważny przez 10 lat) - 140 zł;
• dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat - 30 zł;
• dla dzieci między 7. a 13. rokiem życia 60 zł;
• 50-proc. zniżka przysługuje emerytom, rencistom, niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu. Na taką ulgę mogą liczy także uczniowie, studenci i kombatanci;
• za paszport nie płacą osoby po 70. r. życia oraz korzystające z pomocy społecznej, których wyjazd jest związany z koniecznością leczenia;
• za wydanie nowego paszportu straconego z własnej winy zapłacimy podwójnie.