Naukowcy udowodnili, że niektórzy ludzie wypracowują w sobie mechanizm obronny, dzięki któremu nie słyszą żądań kłopotliwych do spełnienia. Badacze nazwali takie zachowanie biernym oporem. Organizm broni się przed naciskami z zewnątrz, które uważa za atak na swoją niezależność.

Badacze podzielili swój eksperyment na dwie części. W pierwszej kolejności uczestników poproszono o wskazanie imion osób, które sprawują nad nimi kontrolę i nakładają na nich obowiązki. W drugim etapie badani podawali imiona bliskich sobie osób, z którymi najczęściej się relaksują. Następnie przez krótką chwilę na ekranie komputera wyświetlano podane przez uczestników imiona. Obrazy zmieniały się na tyle szybko, że mogli oni na nie zareagować jedynie podświadomie.

W dalszej kolejności badani mieli stworzyć słowa z rozsypanki wyrazowej. Ci, którym prezentowano imiona osób zmuszających ich do pracy, nie byli w stanie poprawnie odczytać słów. Pozostali, którym pokazywano imiona osób, z którymi się relaksują, odgadywali wyrazy bez większego problemu.

Badanie potwierdza, że ludzie mający tendencję do "biernego oporu" nieświadomie uodparniają się na żądania innych. Ta reakcja jest niezależna od naszej woli i w żaden sposób nie może być kontrolowana. Dlatego kiedy następnym razem Twój ukochany zignoruje prośbę o pozmywanie naczyń - bądź dla niego bardziej wyrozumiała...