Obecnie urlop macierzyński trwa 18 tygodni przy pierwszym dziecku i 20 tygodni przy każdym następnym. Nowy projekt zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego do trzech lat. Koszty takiej operacji poniosłyby głównie samorządy. W sytuacji, kiedy matka pozostanie z dzieckiem w domu, żłobki przestaną być potrzebne. Według LPR, dłuższe urlopy wpłyną na poprawę stabilności ekonomicznej rodzin. Zagwarantują większy przyrost naturalny i zmniejszenie liczby rozwodów.

A co z kobietami, które wolą wcześniej wrócić do pracy? Będą mogły zrezygnować z długiego urlopu, ale koszty opiekunki do dziecka pokryją z własnej kieszeni.

Urlopy macierzyńskie w innych krajach:
Wielka Brytania - 36 tygodni,
Francja, Hiszpania - 16 tygodni,
Niemcy, Belgia, Dania, Irlandia, Luksemburg - 14 tygodni,
Portugalia, Holandia - 12 tygodni.