Później wierni przejdą ulicami Leona Szumana, św. Katarzyny, przez Rynek Nowomiejski i dalej ulicami Szeroką i Żeglarską, zatrzymując się przy 14 stacjach na rozważania Męki Pańskiej. Zakończenie nabożeństwa przewidziano w katedrze świętych Janów. Udział w Drodze Krzyżowej zapowiedział prezydent miasta Michał Zaleski i przedstawiciele radnych.

Droga Krzyżowa jest wielkopostnym nabożeństwem nawiązującym do przejścia Jezusa Chrystusa do pretorium Piłata na Golgotę. W czasie nabożeństwa wierni, najczęściej w kościele, przechodzą z krzyżem, zatrzymując się przy 14 symbolicznych stacjach w formie obrazów lub rzeźb.

Tradycja nabożeństwa zrodziła się w dawnych wiekach w Jerozolimie, a w średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie. Kultywowana obecnie forma drogi z 14 stacjami została ustalona w XVII wieku.

Procesje Drogi Krzyżowej ulicami toruńskiej starówki, gromadzące bardzo wielu wiernych, odbywają się do 1994 r.